anglicko-česko překlad pro "muscat"

EN

"muscat" český překlad

volume_up
muscat {podstatné jméno}
CS
CS

"Muscat" anglický překlad

EN
EN
EN

muscat {podstatné jméno}

volume_up
1. botanika
muscat (také: muscatel)
CS

Muscat {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl.m. - Omán", geografie
Muscat

Příklady použití pro "muscat" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI also want to say, however, that Parliament asked you to do this three years ago, in the Muscat report.
Chci však rovněž uvést, že vás o něj Parlament žádal již před třemi roky, ve zprávě pana Muscata.
EnglishTo conclude, I would like to thank Mr Muscat, who has made a significant contribution in the last four and a half years.
Na závěr bych rád poděkoval panu Muscatovi za jeho významný přínos v posledních čtyřech a půl letech.
EnglishI want to end by wishing Mr Muscat great success.
Rád bych na konec popřál panu Muscatovi úspěch.
EnglishThank you very much, Mr Muscat.
EnglishI would personally like to thank Joseph Muscat for his work on this report and others and for his collegiate attitude in the European Parliament.
Chtěl bych osobně poděkovat panu Josephu Muscatovi za práci na této zprávě a dalších a za jeho kolegiální vztah k Evropskému parlamentu.
EnglishI want to congratulate the rapporteur, Mr Muscat, on his excellent work in producing this report on an issue which is so economically sensitive and technically complex.
Rád bych panu Muscatovi poblahopřál za jeho vynikající práci při přípravě této zprávy na téma, které je velmi ekonomicky citlivé a technicky složité.
EnglishI should like to take this opportunity to welcome my friend, Mr Muscat, and to congratulate him on the recent and very important success in his political life.
Ráda bych využila této příležitosti, a přivítala svého přítele, pana Muscata, a poblahopřála mu k nedávnému a velmi důležitému úspěchu v jeho politickém životě.

Synonyma (anglicky) pro "muscat":

muscat
Muscat