anglicko-česko překlad pro "murdering"

EN

"murdering" český překlad

volume_up
murdering {příd. jm.}
volume_up
murdering {podstatné jméno}
CS
volume_up
murder {podstatné jméno}
CS
EN

murdering {přídavné jméno}

volume_up
murdering (také: lethal, homicidal)

Příklady použití pro "murdering" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishPeople have murdered those that they loved, believing that they were murdering an imposter.
Tito lidé velmi často zabijí ty, které mají rádi ve víře, že zabili podvodníka.
EnglishHave they ever been accused of murdering women and children or of acting like Nazis?
Byli kdy obviněni z vraždění žen a dětí nebo z nacistického zacházení?
EnglishThe Taliban are murdering their own people, the Allies are there supporting the local population.
Taliban vraždí své vlastní lidi, spojenci tam pomáhají místnímu obyvatelstvu.
EnglishOn the contrary: in the shadow of the nuclear crisis, the murdering by the Mullah regime continues unabated.
Naopak: ve stínu jaderné krize představitelé režimu mulláhů bez přerušení vraždí.
EnglishThe Iranian authorities should immediately stop murdering young people in the name of an inhumane law.
Íránské úřady by měly vraždění mladých lidí ve jménu nehumánního zákona okamžitě zastavit.
EnglishBut it is going to take an ending of the regime of Robert Mugabe, a murdering thug, for this to become a reality.
Aby se tak skutečně stalo, musí režim Roberta Mugabeho, bestiálního vraha, padnout.
EnglishWe cannot allow a veto by one of the Permanent Members to block us from preventing Gaddafi from murdering his own people.
Nemůžeme připustit, aby nám jeden ze stálých členů znemožnil, abychom bránili Kaddáfímu ve vraždění vlastních obyvatel.
EnglishRight, so this is Lady MacBeth basically telling her husband to stop being such a wuss for feeling bad about murdering people.
Jasně, takže Lady MacBeth v podstatě říká svému muži, aby přestal být takový slaboch a necítil se špatně, že vraždí lidi.
EnglishIt is currently murdering Tibetans.
EnglishIn reality they are all bands of criminals who are plundering the country and murdering, raping and robbing the civilian population.
Ve skutečnosti jsou to všechno zločinecké bandy, které plundrují zemi a vraždí, znásilňují a okrádají civilní obyvatelstvo.
EnglishIn British prisons we have various assorted serial killers, rapists, child-murdering paedophiles, necrophiles and cannibals serving life sentences.
V britských věznicích máme nejrůznější druhy sériových vrahů, pachatelů znásilnění, pedofilních vrahů dětí, nekrofilů a kanibalů odsouzených na doživotí.

Synonyma (anglicky) pro "murder":

murder