anglicko-česko překlad pro "murdered"

EN

"murdered" český překlad

volume_up
murdered {příd. jm.}
CS
volume_up
murder {podstatné jméno}
CS
CS
EN

murdered {přídavné jméno}

volume_up
murdered
In Katyń, thousands of Polish officers were murdered on Stalin's orders.
V Katyni byly na Stalinův příkaz zavražděny tisíce polských důstojníků.
Dozens of people have been murdered and thousands driven from their homes.
Desítky lidí byly zavražděny a tisíce byly vyhnány z domovů.
Some women are murdered simply because they are women.
Některé ženy jsou zavražděny jen proto, že jsou to ženy.

Příklady použití pro "murdered" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWorkers from aid organisations have also been murdered, among them Mohamed Mahdi.
Pracovníci humanitárních organizací také byli zavražděni, jako například Mohamed Mahdi.
EnglishYes, you have seen the mother who was murdered while holding her babies in her arms.
Ano, viděli jste již matku, která byla zavražděna, zatímco držela v náručí své dítě.
EnglishOther studies mention more than a million Roma murdered during those years.
Jiné studie se zmiňují o více než milionu Romů zavražděných během těchto let.
EnglishI think of the former, and now murdered, Prime Minister of Pakistan, Mrs Benazir Bhutto.
Myslím tím bývalou, nyní zavražděnou premiérku Pákistánu, paní Bénazír Bhuttovou.
EnglishDid you protest when 1 200 prisoners were murdered in cold blood over a decade ago?
Protestovali jste, když bylo v minulém desetiletí chladnokrevně zavražděno 1200 vězňů?
EnglishThose who murdered the two soldiers seek political advance through the path of violence.
Vrahové těchto vojáků usilují o politickou výhodu prostřednictvím formy násilí.
EnglishIn Islamic countries, non-Muslims are systematically humiliated and murdered.
V islámských zemích jsou nemuslimové systematicky ponižováni a vražděni.
EnglishRima's family was persecuted and murdered in Eritrea for being Christian.
Rimina rodina byla v Eritreji pronásledována a zavražděna za to, že byla křesťanská.
EnglishPeople have murdered those that they loved, believing that they were murdering an imposter.
Tito lidé velmi často zabijí ty, které mají rádi ve víře, že zabili podvodníka.
EnglishNot even two months later, a similar number of Christians were murdered in just two hours.
Necelé dva měsíce poté bylo během dvou hodin povražděno podobné množství křesťanů.
EnglishThey bombed, shot and murdered their way to success at the ballot box.
Cestu k úspěchu u hlasovacích uren si zajistili bombovými útoky, střelbou a vraždami.
EnglishIn Katyń, thousands of Polish officers were murdered on Stalin's orders.
V Katyni byly na Stalinův příkaz zavražděny tisíce polských důstojníků.
EnglishIt is shocking that Christians throughout the world continue to be persecuted and murdered.
Je šokující, že jsou na různých místech světa stále pronásledováni a zabíjeni křesťané.
EnglishFirst, the leading Iranian nuclear scientist was recently murdered in a brutal terrorist attack.
Zaprvé, hlavní íránský vědec byl nedávno zavražděn při brutálním teroristickém útoku.
EnglishPeople continue to be murdered because of their religion - simply because they are Christians.
Lidé jsou i nadále vražděni kvůli svému náboženství - jednoduše proto, že jsou křesťané.
EnglishCivilian victims of this conflict have been murdered, beaten and raped.
Civilní oběti tohoto konfliktu byly zavraždeny, zbity a znásilněny.
EnglishTwenty-seven trade unionists have been murdered since the beginning of January 2009.
Od počátku ledna 2009 bylo zavražděno dvacet sedm odborářů.
EnglishDozens of people have been murdered and thousands driven from their homes.
Desítky lidí byly zavražděny a tisíce byly vyhnány z domovů.
EnglishAlbinos are murdered in a particularly brutal fashion in Tanzania, however.
Albíni se však v Tanzanii vraždí velmi brutálním způsobem.
EnglishCritical journalists are intimidated, persecuted and murdered.
Kriticky píšící novináři jsou zastrašováni, pronásledováni a vražděni.

Synonyma (anglicky) pro "murder":

murder