anglicko-česko překlad pro "much obliged"

EN

"much obliged" český překlad

EN

much obliged {příslovce}

volume_up
much obliged
volume_up
velmi zavázán {přísl.}
(DE) Mr President, I am much obliged to Mr Scurria.
(DE) Pane předsedající, jsem panu Scurriovi velmi zavázán.
This is a great success for us, for bus and coach companies and for passengers, and so I am much obliged to the Council and the Commission.
Je to velký úspěch pro nás, autobusové a autokarové společnosti i pro cestující, a proto jsem Radě i Komisi velmi zavázán.

Příklady použití pro "much obliged" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(DE) Mr President, I am much obliged to the Commissioner for that very comprehensive reply.
(DE) Vážený pane předsedající, jsem velmi vděčná panu komisaři za jeho velice obsáhlou odpověď.
English(DE) I am much obliged to the President-in-Office of the Council.
(DE) Jsem panu úřadujícímu předsedovi Rady velice vděčen.
EnglishOnce again, I am much obliged to all my fellow Members.
Ještě jednou chci říci, že jsem velmi zavázána svým kolegům.
English(DE) Mr President, I am much obliged to Mr Scurria.
(DE) Pane předsedající, jsem panu Scurriovi velmi zavázán.
EnglishI am much obliged to all my fellow Members.
Jsem všem svým kolegům poslancům nesmírně zavázán.
EnglishI am much obliged to all of you for that.
EnglishWe will be much obliged to you for this.
EnglishThis is a great success for us, for bus and coach companies and for passengers, and so I am much obliged to the Council and the Commission.
Je to velký úspěch pro nás, autobusové a autokarové společnosti i pro cestující, a proto jsem Radě i Komisi velmi zavázán.
English(DE) Commissioner, Mrs Lynne, I am much obliged to the Commission for the initiatives and to Mrs Lynne for her most excellent report.
(DE) Vážený pane komisaři, vážená paní Lynneová, jsem velmi zavázána Komisi za podněty a paní Lynneové za její nejznamenitější zprávu.
EnglishMadam President, I am much obliged to my fellow Member for asking this question, as it gives me the opportunity to repeat what I said before.
Paní předsedající, jsem svému kolegovi velmi vděčný za to, že tuto otázku položil, neboť mám díky tomu příležitost zopakovat, co jsem již řekl.

Podobné překlady pro "much obliged" česky

obliged sloveso
obliged přídavné jméno
much podstatné jméno
much příslovce
much in common