EN

much as {příslovce}

volume_up

Příklady použití pro "much as" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishDid the European Union have a much greater impact on their lives in the interim?
Měla Evropská unie v průběhu tohoto období o tolik větší dopad na jejich životy?
EnglishAnd how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
A kolik si toho na sebe můžou naložit, pokud se rozhodnou zasáhnout do problému.
EnglishMany of them we haven't benefited much.
Afrika obdržela mnoho příležitostí kterých jsme z velké části nedokázali využít.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou děkuji za vaši laskavou pozornost.
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
V nadcházejících měsících budeme muset této otázce věnovat hodně času a energie.
EnglishEvery day we see how much it actually impacts on the lives of ordinary citizens.
Každý den zjišťujeme, jak velký je jeho skutečný vliv na životy našich občanů.
English(SV) Thank you very much, Mr President, Commissioner and Mr President-in-Office.
(SV) Děkuji mnohokrát, pane předsedající, pane komisaři a pane úřadující předsedo.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Růst populace je důležitý, ale je to také o tom, kolik každý člověk spotřebuje.
EnglishI thank all of my fellow Members who have put so much into these negotiations.
Děkuji všem svým kolegům a kolegyním, kteří do těchto vyjednávání tolik vložili.
EnglishIn my opinion, this is much more important than the debate about posts and people.
To je podle mého názoru mnohem důležitější než diskuse o postech a lidech na ně.
EnglishWhile the country met the political criteria, there is still much work to be done.
I když splnila politická kritéria, ještě je toho stále ještě třeba hodně udělat.
EnglishETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
ETS je daleko efektivnější pro skutečné dosažení našich emisních cílů než daně.
EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Musíme toho ještě mnoho udělat a naše problémy mají širokou škálu různých příčin.
EnglishThe global economy is much more closely linked than it was half a century ago.
Globální ekonomika je propojená mnohem těsněji, než tomu bylo před půl stoletím.
EnglishMy group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.
Moje skupina jej podporuje stejně, jako podporuje euro, to znamená stoprocentně.
EnglishSo much of London's meat was coming from the northwest, from Scotland and Wales.
Proto hodně londýnského masa přicházelo ze severozápadu, ze Skotska a Walesu.
EnglishIt pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
Má mnohem silnější tah na jedné straně než na druhé a ten oblak se proto roztrhá.
EnglishLet me say finally that we are very much aware of what many of you have said.
Dovolte mi ještě říci, že jsme si velmi dobře vědomi toho, co mnozí z vás řekli.
EnglishIf one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.
Kdyby měla jedna z těchto věcí dopadnout v podstatě kdekoli, vyvolalo by to paniku.
EnglishBut why do people want me to direct traffic, when I would much rather go fishing?
A proč lidé chtějí, abych řídila dopravu, když bych mnohem raději chodila na ryby?

Synonyma (anglicky) pro "much as":

much as

Podobné překlady pro "much as" česky

as spojka
much podstatné jméno
much příslovce
to act as sloveso
even as příslovce
much in common
to regard as sloveso