anglicko-česko překlad pro "ms"

EN

"ms" český překlad

volume_up
ms [zkratka]
CS
EN

ms [zkratka]

volume_up
1. měrné jednotky

Příklady použití pro "ms" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
V tomto ohledu bych, paní Schaakeová, zmínila dva konkrétní body ve vaší zprávě.
EnglishMs Jensen's excellent report incorporates much of what my committee proposed.
Skvělá zpráva paní Jensenové obsahuje velkou část toho, co můj výbor navrhoval.
EnglishHopefully, Ms Bhutto's return to Pakistan may be a fillip for human rights now.
Doufám, že návrat paní Bhuttové do Pákistánu bude stimulem pro lidská práva.
EnglishMS: And just like that, one by one, all of these companies suddenly disappeared.
MS: A přesně takhle, jedna po druhé, všechny ty firmy se najednou vypařily.
EnglishThe fact is that Ms Saberi has had no access to her lawyer for more than a month.
Skutečností je, že paní Saberiová neměla více než měsíc přístup ke svému advokátovi.
EnglishWe take the concerns raised by Ms Corazza Bildt and Mr Casini very seriously.
Obavy, které vyjádřila paní Corazza Bildtová a pan Casini, bereme velmi vážně.
EnglishMr President, first of all, I would like to congratulate Ms Napoletano on her report.
Pane předsedající, předně bych rád poblahopřál paní Napoletanové za její zprávu.
EnglishWe are very grateful for the work that our rapporteur, Ms Patrie, has carried out.
Jsme velmi vděční naší zpravodajce paní Patrieové za práci, kterou vykonala.
EnglishMadam President, I congratulate my colleague, Ms Gomes, on an excellent report.
Paní předsedkyně, gratuluji své kolegyni paní Gomesové k vynikající zprávě.
English. - The report by Ms Ana Maria Gomes covers many important aspects.
písemně. - Zpráva paní Any Marie Gomesové se zabývá mnoha důležitými aspekty.
EnglishI would like to thank Ms Figueiredo for her report on minimum income schemes.
Rád bych poděkoval paní Figueiredové za její zprávu o systémech minimálního příjmu.
EnglishMadam President, Ms Sippel described the European Arrest Warrant as a baby.
Paní předsedající, paní Sippelová popisuje evropský zatýkací rozkaz jako děťátko.
EnglishMs. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
EnglishI believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.
Věřím, paní Patrieová, že se vám dostalo mnoho uznání za vaši usilovnou práci.
EnglishIf the technology is there, as Ms Zdravkova said, we should make use of it.
Jestliže existuje technologie, jak říká paní Zdravkova, pak bychom jí měli využít.
EnglishThis was highlighted by the UN High Commissioner for Human Rights, Ms Navi Pillay.
Zdůraznila to i paní Navi Pillayová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
EnglishSo says Ms Ayala, whom I wish to congratulate on her sound and thorough report.
Tak to vyjádřila paní Ayala, které blahopřeji k moudré a důkladné zprávě.
EnglishMr President, I should like to thank Ms Batzeli very much for her report.
Pane předsedající, musím panu místopředsedovi Frattinimu poděkovat za jeho slova.
EnglishMs. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.
Skvělá a vyčerpávající zpráva paní Fiony Hallové je toho dalším důkazem.
EnglishFirstly, I should like to endorse what Ms Harkin said in relation to resources.
Za prvé bych chtěla podpořit to, co tu paní Harkinová pronesla v souvislosti se zdroji.

Synonyma (anglicky) pro "ms":

ms
English
MS-DOS