anglicko-česko překlad pro "mountains"

EN

"mountains" český překlad

CS
volume_up
mountain {podstatné jméno}
CS
volume_up
mountainous {příd. jm.}
CS

"Adirondack Mountains" anglický překlad

EN

mountains {množné číslo}

volume_up
mountains
volume_up
hory {ž mn. č.}
We had beef mountains, we had butter mountains, we had milk lakes and we had cereal mountains.
Měli jsme hromady hovězího, hromady másla, jezera mléka i hory obilí.
This is Mountains Out of Molehills, a timeline of global media panic.
Toto jsou hory z vrcholků a údolí, neboli časová osa globální paniky v médiích.
And of course, the more developed the country, the bigger these mountains.
A samozřejmě čím více rozvinutá země je, tím vetší jsou tyto hory odpadu.
CS

Adirondack Mountains {vlastní jméno}

volume_up
1. "hory ve státu New York", geografie
Adirondack Mountains

Příklady použití pro "mountains" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains.
Dostanete bosé solární ženisty, kteří nosí solární panely do vzdálených hor.
EnglishThere are coastal mountains to the west, rising to over 1 000m in places.
Na západním pobřeží se nachází pohoří, jehož výška místy přesahuje 1 000 m.
EnglishThis is Mountains Out of Molehills, a timeline of global media panic.
Toto jsou hory z vrcholků a údolí, neboli časová osa globální paniky v médiích.
EnglishAnd of course, the more developed the country, the bigger these mountains.
A samozřejmě čím více rozvinutá země je, tím vetší jsou tyto hory odpadu.
EnglishCommissioner, the mountains are full of energy, clean energy: we just need to take it.
Pane komisaři, horské oblasti jsou plné energie, čisté energie: pouze ji musíme využít.
EnglishThis is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.
Toto je v pohoří Dabian v odlehlé části provincie Hubei ve střední Číně.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
S malými vstupními investicemi lze pracovat snadněji, než hromadit velké hory dluhů.
EnglishHer name is Pam Moran in Albemarle County, Virginia, the foothills of the Blue Ridge Mountains.
Jmenuje se Pam Moran v Albemarle County ve Virginii, na úpatí pohoří Blue Ridge.
EnglishKartikeya leapt on his peacock and flew around the continents and the mountains and the oceans.
Kartikeya nasednul na svého páva a rozletěl se nad kontinenty nad hory a oceány.
EnglishThey may be mountains, but they may be just formulae, just cranked on.
To mohou být reálné hory, ale také matematické formule dosazené do scény.
EnglishCommissioner, you are giving us the same old speech about grain mountains and milk lakes.
Paní komisařko, vy nám zde říkáte ty stejné staré výroky o horách zrní a jezerech mléka.
EnglishButter mountains, wine lakes and school programmes are not the way forward, however.
Hory másla, jezera vína a školní programy však cestou vpřed nejsou.
EnglishFor years, they have been ridiculed about milk lakes and butter mountains.
Po celá léta byli zesměšňováni kvůli jezerům mléka a horám másla.
EnglishWaterfalls, mountains, fields, and coasts fill this free Windows theme.
V tomto bezplatném motivu pro Windows na vás čekají snímky vodopádů, hor, polí a břehů moře.
EnglishI also warn against creating even more mountains of data and perhaps even more red tape.
Rovněž upozorňuji na vytváření většího množství údajů a byrokracie.
EnglishThe unwanted side-effect is overproduction with mountains of surplus produce.
Nechtěným vedlejším dopadem je nadprodukce s horami přebytků.
EnglishThe height of these mountains on either side of this valley is greater than the Alps in most cases.
Výška těch hor na obou stranách tohoto údolí je větší než Alpy, ve většině případů.
EnglishWe had beef mountains, we had butter mountains, we had milk lakes and we had cereal mountains.
Měli jsme hromady hovězího, hromady másla, jezera mléka i hory obilí.
EnglishAnd there's tens of thousands of those mountains out there that haven't been mapped yet.
A tam dole jsou desetitisíce hor, které dosud nebyly zmapovány.
EnglishSkiers from Ukraine and Belarus have visited Polish mountains in large numbers in recent years.
Lyžaři z Ukrajiny a Běloruska navštěvovali polské hory v posledních letech ve vysokých počtech.

Synonyma (anglicky) pro "mountain":

mountain
English
mountainous