anglicko-česko překlad pro "mothers"

EN

"mothers" český překlad

CS
volume_up
mother {příd. jm.}
volume_up
mother {podstatné jméno}
CS
volume_up
mother's {příd. jm.}
CS
EN

mothers {množné číslo}

volume_up
mothers (také: mums)
volume_up
matky {ž mn. č.}
The 'Ladies in White' are mothers and wives of imprisoned opposition activists.
Dámy v bílém jsou matky a manželky uvězněných opozičních aktivistů.
Mothers are building the future, and they need every support that we can offer them.
Matky vytvářejí naši budoucnost a potřebují naši všestrannou podporu.
Mothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
Matky, děti a rodiny tvoří trojici, na které stojí naše budoucnost.

Příklady použití pro "mothers" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt improves the health of babies and protects the health and welfare of mothers.
Zlepšuje zdraví malých dětí a chrání zdraví a životní podmínky jejich matek.
EnglishEven in immigrant families mothers and fathers are different but complementary.
I v rodinách imigrantů jsou matka a otec různí, ale vzájemně se doplňující.
EnglishWe should not support mothers without doing the same thing for fathers as well.
Neměli bychom podporovat matku, aniž bychom činili totéž i pro otce rodiny.
EnglishFor all the women, all the mothers that give life, you can give back, you can change.
Pro všechny ženy, všechny matky, které porodí, můžete vracet, můžete měnit.
EnglishIt is therefore unacceptable for women to be penalised because they are mothers.
Je proto nepřijatelné, aby byly ženy trestány za to, že jsou matkami.
EnglishIt is very clear that it is not just mothers who need to bond with a newborn child.
Je jasné, že pevný vztah s miminkem si nepotřebují vybudovat jen matky.
EnglishMany countries already provide for more than 18 weeks for mothers, on 80-100% of their pay.
Mnoho zemí již stanovilo pro ženy více než 18 týdnů s 80 až 100 % jejich mzdy.
EnglishThe future of the world and Europe will mainly depend on women, and mothers in particular.
Budoucnost světa a Evropy bude záviset hlavně na ženách, a především matkách.
EnglishWell-informed mothers in Europe will clearly want to give life twice.
Dobře informované matky v Evropě budou nepochybně chtít darovat život dvakrát.
EnglishMothers with one child account for more than half of all women imprisoned in Europe.
Více než polovinu vězněných žen v Evropě tvoří matky s jedním dítětem.
EnglishNow it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers.
Není vždy snadné se postrčit, a to je důvod, proč vymysleli matky.
EnglishMothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
Matky, děti a rodiny tvoří trojici, na které stojí naše budoucnost.
EnglishWe have a good level of education and the state invests in these young women and mothers.
Máme dobrou úroveň vzdělání a do těchto mladých žen a matek stát investuje.
EnglishThe 'Ladies in White' are mothers and wives of imprisoned opposition activists.
Dámy v bílém jsou matky a manželky uvězněných opozičních aktivistů.
EnglishThey've been brought up by mothers who are illiterate, who have never ever done homework.
Byly vychovány matkami, které jsou negramotné, které nikdy nedělaly žádný domácí úkol.
EnglishMothers are building the future, and they need every support that we can offer them.
Matky vytvářejí naši budoucnost a potřebují naši všestrannou podporu.
EnglishWe also pay tribute to the women, mothers and families fighting for the rights of loved ones.
Také vzdáváme hold ženám, matkám a rodinám, které bojují za práva svých milovaných.
EnglishNo mother is sick for 20 weeks; neither are breastfeeding mothers sick.
Žádná matka není práce neschopná dvacet týdnů. Ani kojící matky nejsou práce neschopné.
EnglishSo, we started an afterschool for our parents, for our mothers.
Takže jsme začali s odpoledním vyučováním pro rodiče našich dětí.
EnglishMany mothers would prefer to care for their young children rather than have formal employment.
Mnohé matky by upřednostnily péči o své malé děti před formálním zaměstnáním.

Synonyma (anglicky) pro "mother":

mother