anglicko-česko překlad pro "motherhood"

EN

"motherhood" český překlad

volume_up
motherhood {podstatné jméno}
EN

motherhood {podstatné jméno}

volume_up
motherhood (také: maternity)
Motherhood cannot be viewed as a problem for employers or for the economy.
Mateřství nesmí být vnímáno zaměstnavateli a hospodářskými odvětvími jako problém.
Such analysis must also include the specific impact on motherhood.
Tyto analýzy musejí obsahovat také specifické důsledky pro mateřství.
This particularly affects female workers, which also implies a devaluation of motherhood.
To se zejména dotýká pracovnic, což rovněž naznačuje devalvaci mateřství.

Příklady použití pro "motherhood" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI think we all agree that war is a bad thing - that is motherhood and apple pie.
Myslím, že budeme všichni souhlasit s tím, že válka je špatná - to je prostě základ.
EnglishMadam President, there is much of apple pie and motherhood about this report.
Paní předsedající, tato zpráva se vyznačuje starostlivým mateřským přístupem.
EnglishBut, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
Avšak, zcela otevřeně řečeno, za daných okolností jsou to všechno jen hezká slova.
EnglishMotherhood cannot be viewed as a problem for employers or for the economy.
Mateřství nesmí být vnímáno zaměstnavateli a hospodářskými odvětvími jako problém.
EnglishIt cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
Je nepopiratelné, že mateřství je stále překážkou pro kariéru mladých žen.
EnglishFinally, on International Women's Day, I must pay tribute to motherhood.
A konečně musím u příležitosti Mezinárodního dne žen vyjádřit úctu mateřství.
EnglishThey work in order to pay the bills, not because they have a disdain for motherhood.
Pracují, aby zaplatily své účty, nikoliv proto, že mateřstvím opovrhují.
EnglishMadam President, this is not a good time for motherhood, but even less so for fatherhood.
Paní předsedající, dnešní doba mateřství příliš nepřeje. Otcovství však ještě méně.
EnglishWe are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Dáváme tím ženám možnost vybrat si a rozhodnout se, zda se stát matkami.
EnglishThis particularly affects female workers, which also implies a devaluation of motherhood.
To se zejména dotýká pracovnic, což rovněž naznačuje devalvaci mateřství.
EnglishSuch analysis must also include the specific impact on motherhood.
Tyto analýzy musejí obsahovat také specifické důsledky pro mateřství.
English- (SK) Motherhood is the greatest miracle which God has bestowed on women.
- (SK) Mateřství je největší zázrak, kterým Bůh ženu obdařil.
EnglishIt is women who accept the consequences of motherhood and who bear the burden of bringing up children.
Jsou to ženy, které přijímají důsledky mateřství a které nesou břemeno výchovy dětí.
EnglishAn important point is the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood.
Důležitým bodem je ochrana samostatně výdělečně činných žen během těhotenství a mateřské dovolené.
EnglishMany women do not want to undertake motherhood without an involved father.
Mnoho žen nechce prožívat mateřství bez účasti otce.
EnglishMotherhood should bring advantages to women, not disadvantages.
Mateřství musí ženám přinášet výhody, nikoli je znevýhodňovat.
EnglishMotherhood and fatherhood are certainly inalienable fundamental rights for the purposes of social balance.
Mateřství a otcovství jsou pro účely sociální rovnováhy jistě nezcizitelná základní práva.
EnglishThe protection of motherhood also depends on the remuneration of the medical staff in maternity wards.
Ochrana mateřství závisí i na finančním ohodnocení zdravotnického personálu na porodních odděleních.
EnglishThis was a great help to women, as pension systems tend to penalise them heavily for motherhood.
Toto ustavení představuje velkou pomoc ženám, protože penzijní systémy mají tendenci mateřství těžce penalizovat.
EnglishThis is also a reason why young women are postponing motherhood and giving priority to a professional career.
I z tohoto důvodu se mladé ženy rozhodují odložit mateřství a dávají přednost profesionální kariéře.

Synonyma (anglicky) pro "motherhood":

motherhood
English