anglicko-česko překlad pro "mortality"

EN

"mortality" český překlad

volume_up
mortality {podstatné jméno}
volume_up
mortal {podstatné jméno}
volume_up
mortal {příd. jm.}
CS

"mortalita" anglický překlad

EN

mortality {podstatné jméno}

volume_up
Cancer-related mortality has increased worryingly in comparison to the rest of the EU.
Úmrtnost na rakovinu v porovnání se zbytkem EU znepokojivě roste.
Millennium Development Goal rates for child mortality is fully possible.
Millennium Development Goals pro dětskou úmrtnost jsou dosažitelné.
In parts of Africa, the maternal mortality rate is as high as one in sixteen.
V určitých oblastech Afriky je úmrtnost až tak vysoká, že umírá každý šestnáctá žena.
mortality (také: lethality)
We don't enjoy a reminder of our own fragile mortality.
Neradi si připomínáme naši vlastní smrtelnost.
CS

mortalita {ženský rod}

volume_up
1. generál
mortalita (také: smrtelnost, úmrtnost)
volume_up
mortality {podstatné jméno}
2. ekonomika
mortalita (také: relativní úmrtnost)
volume_up
PMR {podstatné jméno} (proportionate mortality ratio)

Příklady použití pro "mortality" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThey had high, or very high, child mortality and family size, six to eight.
Měly vysokou nebo velmi vysokou dětskou úmrtnost a šesti- až osmičlenné rodiny.
EnglishThere is a clear link between maternal mortality and self-determination.
Existuje jasné propojení mezi úmrtností matek a možností svobodného rozhodování.
EnglishIn parts of Africa, the maternal mortality rate is as high as one in sixteen.
V určitých oblastech Afriky je úmrtnost až tak vysoká, že umírá každý šestnáctá žena.
EnglishThe country has the world's fourth-highest rate of HIV and high child mortality.
V zemi je čtvrtá nejvyšší míra onemocnění HIV a vysoká dětská úmrtnost.
EnglishAnd they estimated that in 2008, Kenya had per child mortality of 128.
Odhadli, že v roce 2008 bude mít Keňa dětskou úmrtnost 128 na 1000 narozených.
EnglishInfant mortality is three to four times greater than the majority population.
Dětská úmrtnost je tři- až čtyřikrát větší než u většinové populace.
EnglishMortality amongst women in developing countries is still tragically and unacceptably high.
Úmrtnost žen v rozvojových zemích je dosud tragicky a nepřijatelně vysoká.
EnglishIt is self-evident: investment in health care reduces maternal mortality.
Je to úplně zřejmé, investice do zdravotní péče snižují úmrtnost matek.
EnglishAnd here we got better education, and we got health service, and child mortality came down.
Tady jsme získali vzdělání, tady se zlepšilo zdravotnictví a dětská úmrtnost poklesla.
EnglishChild mortality in Swaziland was 78/1000 in 1997, compared to 86/1000 now.
V roce 1997 byla dětská úmrtnost ve Svazijsku 78/1000 v porovnání s dnešním stavem 86/1000.
EnglishIts people face violence every day and continually rising child and maternal mortality rates.
Obyvatelé Somálska dennodenně čelí násilí a neustále rostoucí úmrtnosti matek a dětí.
EnglishChile will have a lower child mortality than Cuba within some few years from now.
Chile bude za několik let mít nižší dětskou úmrtnost než Kuba.
EnglishFrom one to five, girls die at a 50 percent higher mortality rate than boys, in all of India.
V celé Indii umírají holčičky ve věku 1-5 let s až o 50% vyšší úmrtností než chlapečci.
EnglishThe highest child mortality rate in the world seemed to be improving.
Zdálo se, že se zlepšuje dětská úmrtnost, která byla nejvyšší na světě.
EnglishNot just child mortality alone, you need also family planning.
Nestačí zabývat se pouze dětskou úmrtností, potřebujete také plánované rodičovství.
EnglishMillennium Development Goal rates for child mortality is fully possible.
Millennium Development Goals pro dětskou úmrtnost jsou dosažitelné.
EnglishSince 1950, during the last 50 years we have had a fall in child mortality.
Od roku 1950, během uplynulých 50 let, poklesla dětská úmrtnost.
EnglishCancer-related mortality has increased worryingly in comparison to the rest of the EU.
Úmrtnost na rakovinu v porovnání se zbytkem EU znepokojivě roste.
EnglishMaternal death is the main cause of women's mortality in many countries with a fragile situation.
Úmrtí matek je hlavní příčinou úmrtnosti žen v mnohých zemích, kde je nestálá situace.
EnglishMortality rate while waiting for a heart, liver or lung transplant usually ranges from 15 to 30%.
Úmrtnost během čekání na transplantát srdce, jater nebo plic se pohybuje od 15 do 30 %.

Synonyma (anglicky) pro "mortality":

mortality
mortal