anglicko-česko překlad pro "moralising"

EN

"moralising" český překlad

volume_up
moralising {příd. jm.}
EN

moralising {přídavné jméno}

volume_up
moralising
Europe does not need any more mawkish, moralising Christers who speak of peace and cooperation.
Evropa nepotřebuje další falešně sentimentální, moralizující pobožnůstkáře, kteří mluví o míru a spolupráci.

Příklady použití pro "moralising" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEurope does not need any more mawkish, moralising Christers who speak of peace and cooperation.
Evropa nepotřebuje další falešně sentimentální, moralizující pobožnůstkáře, kteří mluví o míru a spolupráci.
EnglishAlthough our government has not breached a single provision of the Treaties, it has become an object of criticism, moralising and lecturing.
Aniž by naše vláda porušila jediné ustanovení platných Smluv, stala se objektem kritiky, mentorování a napomínání.
EnglishIn a nutshell, this is not about moralising but about the European Union making an effective contribution to resolving this problem in Afghanistan.
Zkrátka, tady nejde o moralizování, ale o to, aby Evropská unie poskytla účinný příspěvek k řešení tohoto problému v Afghánistánu.
EnglishThis kind of moralising and selective memory among the European socialists shows that historical materialism has been superseded by hysterical relativism.
Tento druh moralizování a selektivní paměti mezi evropskými sociálními demokraty ukazuje, že historický materialismus byl vystřídán hysterickým relativismem.
EnglishThis is not about moralising; this is about respecting the values of the European Union, and respecting the commitments that we made by signing this association agreement.
Nejde o moralizování; jde tu o respektování hodnot Evropské unie a respektování závazků, které jsme učinili podpisem této dohody o přidružení.