anglicko-česko překlad pro "monumental"

EN

"monumental" český překlad

volume_up
monumental {příd. jm.}
volume_up
monument {podstatné jméno}
EN

monumental {přídavné jméno}

volume_up
monumental
The change is absolutely monumental, because it's not just opening it up, but it's opening it up to the rest of the world.
Změna je absolutně monumentální, protože se nejedná jen o otevírání se, ale o propojování s celým světem.

Příklady použití pro "monumental" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhy the monumental failure of the World Bank policies on development and poverty reduction?
Proč zcela selhávají politiky Světové banky v oblasti rozvoje a zmírnění chudoby?
EnglishToday, the strength of Europe is being marred and eroded by a monumental amount of debt.
Sílu Evropy dnes maří a podkopává obrovská výše dluhu.
EnglishThe change is absolutely monumental, because it's not just opening it up, but it's opening it up to the rest of the world.
Změna je absolutně monumentální, protože se nejedná jen o otevírání se, ale o propojování s celým světem.
EnglishWhy the monumental failure of the aid to Africa?
EnglishThis truly was a monumental disaster.
Tady šlo skutečně o katastrofu ohromných rozměrů.
EnglishWe have some monumental issues ahead of us.
Máme před sebou některé zásadní otázky.
EnglishThe issues it is dealing with are - it must be said - a monumental task: a task, as we say in German, for an entire century.
Je třeba říci, že otázky, kterými se výbor zabývá, představují obrovskou úlohu - německy bychom řekli úlohu století.
EnglishOf course, a model such as this will help women, because the state to which the Taliban reduced women is a monumental issue.
Takovýto model bude pochopitelně představovat pomoc pro ženy, protože ty Tálibán dostal do nesmírně poníženého postavení.
EnglishIt puts a human face on issues which from afar can appear abstract or ideological or monumental in their global impact.
Dává lidský rozměr problémům, které se z dálky mohou zdát jako abstraktní nebo ideologické či monumentární s ohledem na jejich světový dopad.
EnglishIt illustrates also the monumental contempt with which we in this House treat public opinion and treat the electors who voted us into this place.
Dokazuje to také, s jakým obrovským opovržením v Parlamentu přistupujeme k veřejnému mínění a k voličům, kteří nás sem dosadili.
EnglishWhat a monumental error.
EnglishWhat monumental undemocratic arrogance it is to suggest that Members of this Parliament should have their questions to the Council and Commission censored!
Jaká nesmírná nedemokratická arogance je spojena s návrhem, aby otázky poslanců tohoto Parlamentu vznesené na Radu a Komisi byly cenzurovány!
EnglishIn the context of a monumental growth process, to which Mr Barroso also referred, the only way to safeguard stability is to take full account of social factors.
V kontextu monumentálního procesu růstu, o kterém mluvil také pan Barroso, je jediným způsobem, jak zachovat stabilitu, vzít plně v úvahu sociální faktory.
EnglishAll this means that the EU's climate package is looking increasingly empty, and Europe's politicians will not be forgiven for such a monumental failure of political leadership.
To vše znamená, že klimatický balíček EU se jeví jako stále prázdnější, a tento kolosální výpadek politického vedení nebude evropským politikům prominut.
EnglishAs you will realise, a few days ago there was the most monumental suicide bomb attack against the party with the returning Ms Benazir Bhutto, with over a hundred civilians killed.
Jak víte, před několika dny došlo k největšímu bombovému sebevražednému útoku na naši stranu v době návratu paní Benazir Bhuttové, při kterém zahynulo více než sto civilistů.

Synonyma (anglicky) pro "monumental":

monumental
monument