anglicko-česko překlad pro "monolithic"

EN

"monolithic" český překlad

volume_up
monolithic {příd. jm.}
volume_up
monolith {podstatné jméno}
CS
CS

"Advanced Monolithic Digital Radio Frequency Memory" anglický překlad

EN
EN

monolithic {přídavné jméno}

volume_up
monolithic
The European Union is not a monolithic bloc but the product of the actions of men and women and, as such, it must keep up with the times to stay alive.
Evropská unie není monolitický blok, ale produkt činnosti mužů a žen, a jako taková musí být v průběhu času udržována při životě.
CS

Advanced Monolithic Digital Radio Frequency Memory

volume_up
1. vojenství
Advanced Monolithic Digital Radio Frequency Memory

Příklady použití pro "monolithic" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn the eyes of many people, the EU remains a very obscure and monolithic entity.
V očích mnoha lidí zůstává EU velmi nejasným, jednolitým subjektem.
EnglishThe CAP cannot be monolithic; it should be implemented with flexibility and within the current economic and political context.
SZP nemůže být zkostnatělá, je třeba ji provádět flexibilně a v současném hospodářském a politickém kontextu.
EnglishThe two office towers and the transparent atrium that joins them together are conceived as a monolithic glass structure.
Obě administrativní výškové budovy a průhledné atrium, které je propojuje, jsou pojaty jako monolitická skleněná stavba.
EnglishThe European Union is not a monolithic bloc but the product of the actions of men and women and, as such, it must keep up with the times to stay alive.
Evropská unie není monolitický blok, ale produkt činnosti mužů a žen, a jako taková musí být v průběhu času udržována při životě.
EnglishThis so-called divide, opposing two fictional monolithic blocks, Islam and the West, fuels further stereotypes and polarisation, and gives rise to extremism.
Tato takzvaná propast, která staví proti sobě dva monolitické bloky, islám a Západ, dále podporuje stereotypy a polarizaci a je živnou půdou pro extremismus.

Synonyma (anglicky) pro "monolithic":

monolithic