anglicko-česko překlad pro "monkeys"

EN

"monkeys" český překlad

CS
volume_up
monkeying {podstatné jméno}
volume_up
monkey {podstatné jméno}
volume_up
monkey bars {podstatné jméno}
volume_up
monkey-wrench {podstatné jméno}
EN

monkeys {množné číslo}

volume_up
1. zoologie
monkeys
volume_up
opice {ž mn. č.}
Can we actually see if the monkeys are doing exactly the same dumb things as humans do?
Můžeme vlastně sledovat, jestli opice dělají stejné hlouposti jako lidé?
. ~~~ Monkeys are shorter, so it's a little short.
Je to z opičího pohledu, Opice jsou menší, proto je to takové oříznuté.
The monkeys entered the market, spent their entire budget and then went back to everyone else.
Opice vstoupily na trh, utratily všechny své peníze a pak šly za někým jiným.

Příklady použití pro "monkeys" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt was useless to the monkeys at first before they realized what they could do with it.
Původně byly bezcenné i pro naše opičáky, než zjistili, co se s tím dá dělat.
EnglishI mean, we're monkeys, and we're born and bred to share and cooperate.
Jsme primáti a jsme zrozeni a vedeni k tomu, abychom sdíleli a spolupracovali.
EnglishCan we actually see if the monkeys are doing exactly the same dumb things as humans do?
Můžeme vlastně sledovat, jestli opice dělají stejné hlouposti jako lidé?
English. ~~~ Monkeys are shorter, so it's a little short.
Je to z opičího pohledu, Opice jsou menší, proto je to takové oříznuté.
EnglishThe monkeys entered the market, spent their entire budget and then went back to everyone else.
Opice vstoupily na trh, utratily všechny své peníze a pak šly za někým jiným.
EnglishHow are we actually going to ask monkeys about money if they don't actually use it?
Jak opice požádáme, aby používaly peníze, když je vlastně neznají?
EnglishAn infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.
Nekonečný počet opic by nikdy nemohl napsat práci hodnou Shakespeara.
EnglishThese are inflatable monkeys in every city in Scotland: "Everybody always thinks they are right."
V každém skotském městě jsou nafukovací opice - „Každý si vždy myslí, že má pravdu."
EnglishIt turns out not just Mayday, all of our monkeys get good at trading tokens with human salesman.
Nejen Mayday, ale i další opičky se zlepšily v obchodování tokeny s lidským obchodníkem.
EnglishAnd, in fact, they did it with monkeys.
Udělali to i s prasaty, udělali to se štěňaty a dokonce i s opicemi.
EnglishWhen we introduced sales, we saw the monkeys paid attention to that.
Když jsme zavedli slevy, všimli jsme si, že to opičky registrují.
EnglishSo we said, well, maybe we should just, actually just suck it up and teach monkeys how to use money.
Tak jsme si řekli, že bychom prostě mohli trochu zbrzdit a naučit opice používat peníze.
EnglishSo not just Honey, most of the monkeys went with guys who had more.
A nejen Honey, většina opiček šla k lidem, kteří měl víc.
EnglishYes, they gave 12 monkeys a typewriter for a week, and after a week, they only used it as a bathroom.
Ano, dali na týden 12-ti opicím psací stroj, a po tomto týdnu jej opice použily pouze jako záchod.
EnglishQuestion is: do the monkeys start messing up in the same ways we do?
Otázkou je: začnou opice dělat stejné chyby jako my?
EnglishThe way this works is that our monkeys normally live in a kind of big zoo social enclosure.
Způsob, jakým to fungovalo, byl takový, že naše opice normálně žily v něčem jako ve společných ubikacích v zoo.
EnglishAnd so you see one of our monkeys, Mayday, up here doing this.
Tady vidíte jednu z opic, Mayday, přímo v akci.
EnglishMost of the monkeys went with guys who had better food.
Většina opic šla k lidem, kteří měli lepší jídlo.
EnglishHowever, it is a very sensitive issue, in particular when it comes to research using monkeys and especially great apes.
Je to však velice citlivá otázka, zejména když dojde na výzkum, který používá opice, a zejména lidoopy.
EnglishMy studio in Bali was only 10 minutes away from a monkey forest, and monkeys, of course, are supposed to be the happiest of all animals.
Mé studio na Bali se nacházelo jen 10 minut chůze od pralesa s opicemi.