anglicko-česko překlad pro "Mongolia"

EN

"Mongolia" český překlad

EN

Mongolia {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Mongolia
In January this year, Mongolia announced a moratorium on the death penalty.
Letos v lednu vyhlásilo Mongolsko moratorium na trest smrti.
EC/Mongolia Agreement on certain aspects of air services (
Dohoda ES/Mongolsko o určitých aspektech leteckých služeb (
Mongolia may be an example of how the situation may change for the better in this respect.
Mongolsko může být příkladem, jak lze situaci v tomto směru zlepšit.

Příklady použití pro "Mongolia" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe went to Haiti, we went to Rwanda, Afghanistan, Ethiopia, Mongolia.
Šli jsme do Haiti, šli jsme do Rwandy, Afghánistánu, Ethiopie, Mongolska.
EnglishMongolia may be an example of how the situation may change for the better in this respect.
Mongolsko může být příkladem, jak lze situaci v tomto směru zlepšit.
EnglishIn January this year, Mongolia announced a moratorium on the death penalty.
Letos v lednu vyhlásilo Mongolsko moratorium na trest smrti.
EnglishEC/Mongolia Agreement on certain aspects of air services (
Dohoda ES/Mongolsko o určitých aspektech leteckých služeb (
EnglishMongolia may be an example of a country in which we really are dealing with a positive trend in the field of human rights.
Mongolsko může být příkladem země, ve které se opravdu začíná stav lidských práv zlepšovat.
EnglishThe Council adopts the new TACIS regulation on assistance to New Independent States and Mongolia for 1996-1999.
Rada schvaluje nové nařízení o programu TACIS týkajícího se pomoci novým nezávislým státům a Mongolsku na období 1996–1999.
EnglishThe Commission has therefore negotiated an agreement that will replace the bilateral agreements between Mongolia and certain EU Member States.
Komise proto vyjednala dohodu, která nahradí dvoustranné dohody mezi Mongolskem a členskými státy EU.
EnglishSomebody asked me about Mongolia.
EnglishHowever, we do not preclude looking to the south of the Central Asian countries and we are looking towards the possibility of working further with Mongolia.
Nevylučujeme však pohled na jih od středoasijských zemí a uvažujeme o možnosti další spolupráce s Mongolskem.
EnglishLike the Mongols of Outer Mongolia, the Uyghurs or the Turkmen people of Xinjiang, Tibet is suffering this oppression that seeks to destroy its identity.
Stejně jako Mongolové ve Vnějším Mongolsku, Ujgurové neboli turkický národ v oblasti Xinjiang trpí Tibet pod tímto útlakem, který se snaží zničit jeho identitu.
EnglishThe members of the delegation are in Brussels with their counterparts in the European Parliament on the occasion of the 7th European Union-Mongolia Interparliamentary meeting.
Členové delegace jsou v Bruselu na setkání se svými protějšky z Evropského parlamentu u příležitosti sedmého meziparlamentního setkání Evropské unie a Mongolska.

Synonyma (anglicky) pro "Mongolia":

Mongolia
Inner Mongolia