anglicko-česko překlad pro "monetary affairs"

EN

"monetary affairs" český překlad

EN

monetary affairs {množné číslo}

volume_up
monetary affairs
volume_up
peněžní záležitosti {mn. č.}

Příklady použití pro "monetary affairs" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Economic and monetary affairs
EUROPA > Přehledy právních předpisů EU > Hospodářské a měnové záležitosti
EnglishI can only endorse the view expressed by the Economic and Monetary Affairs Committee.
A já se s tímto názorem Hospodářského a měnového výboru naprosto ztotožňuji.
EnglishIn my opinion for the Committee on Economic and Monetary Affairs, I made an evaluation.
Ve svém stanovisku pro Hospodářský a měnový výbor jsem provedla vyhodnocení.
EnglishI strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Důrazně doporučuji, aby Hospodářský a měnový výbor tento proces znovu obnovil.
EnglishMr President, I am speaking as Chairman of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Pane předsedo, hovořím z pozice předsedkyně Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti.
EnglishI am speaking in relation to those referred to the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Mluvím o směrnicích, které byly postoupeny Hospodářskému a měnovému výboru.
EnglishMr President, I am speaking on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Pane předsedající, hovořím jménem Hospodářského a měnového výboru.
EnglishThis request has been endorsed by a majority in the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Tento požadavek schválila většina členů Hospodářského a měnového výboru.
EnglishWe appreciate the fact that you reported immediately to the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Oceňujeme skutečnost, že jste Hospodářskému a měnovému výboru okamžitě podal zprávu.
EnglishThe Committee on Economic and Monetary Affairs has produced a balanced document on this subject.
Hospodářský a měnový výbor toto téma zmiňuje ve vyváženém dokumentu.
EnglishI am very happy that the report was unanimously accepted by the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Jsem velmi ráda, že Hospodářský a měnový výbor tuto zprávu jednomyslně přijal.
EnglishThe Committee on Economic and Monetary Affairs would certainly have preferred less.
Hospodářský a měnový výbor by nepochybně chtěl méně.
EnglishThis was not the understanding of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Hospodářský a měnový výbor má na věc jiný pohled.
EnglishA motion for a resolution to wind up this debate has been tabled by the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Návrh usnesení na základě této rozpravy předložil výbor pro hospodářství a měnu.
EnglishHowever, it has been rejected by the majority in the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Byla však odmítnuta většinou v Hospodářském a měnovém výboru.
English(LT) Ladies and gentleman, I have been working in the Committee on Economic and Monetary Affairs for five years.
(LT) Dámy a pánové, pět let jsem pracovala v Hospodářském a měnovém výboru.
EnglishAs Commissioner responsible for economic and monetary affairs, what is your view of this delay?
Z pozice komisaře odpovědného za hospodářské a měnové záležitosti, jaký je váš názor na toto zpoždění?
EnglishThis report has finally found a route to agree between ourselves in the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Tato zpráva konečně našla způsob, jak se dohodnout v Hospodářském a měnovém výboru.
EnglishFinally, it has been suggested to better represent the Union in the area of economic and monetary affairs.
Na závěr bylo navrženo lepší zastupování Unie v oblasti hospodářských a měnových záležitostí.
EnglishIt therefore satisfies the requests that the Committee on Economic and Monetary Affairs had made in this respect.
Proto v tomto ohledu uspokojuje požadavky Hospodářského a měnového výboru.

Podobné překlady pro "monetary affairs" česky

affairs podstatné jméno
monetary přídavné jméno
monetary policy
monetary gold
monetary fund podstatné jméno
general affairs podstatné jméno
monetary unit
internal affairs podstatné jméno