anglicko-česko překlad pro "monastery"

EN

"monastery" český překlad

volume_up
monastery {podstatné jméno}
EN

monastery {podstatné jméno}

volume_up
1. náboženství
Subject: Christians in Turkey: Mor Gabriel monastery
Předmět: Křesťané v Turecku: klášter Mor Gabriel
The land dispute over the monastery of Mor Gabriel is one more demonstration of this.
Spor o pozemky, na nichž stojí klášter Mor Gabriel, je toho dalším dokladem.
On 8-10 December 2009, an EU delegation visited the Bat Nha monastery and the Phuoc Hue temple, to which nearly 200 remaining members of Plum Village have fled.
.-10. prosince 2009 klášter Bat Nha a chrám Phuoc Hue, kam uprchlo téměř 200 zbývajících členů komunity Plum Village.

Příklady použití pro "monastery" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe land dispute over the monastery of Mor Gabriel is one more demonstration of this.
Spor o pozemky, na nichž stojí klášter Mor Gabriel, je toho dalším dokladem.
EnglishRecently, there were further arrests in the grounds of the Redemptorist monastery in Thai Ha.
Nedávno proběhla další zatčení na půdě kláštera redemptoristů v Thai Ha.
EnglishAt the end of September, hundreds of monks from the Bat Nha monastery were attacked.
Koncem září byly napadeny stovky mnichů z kláštera Bat Nha.
EnglishThe case of the monastery of Mor Gabriel is one example of the problem.
Tento problém dokládá například případ kláštera Mor Gabriel.
EnglishMajor damage was caused to the entire monastery complex while the police simply sat by and watched.
Celý klášterní komplex utrpěl značné škody, zatímco policisté jen nečinně seděli a přihlíželi.
EnglishThe case of the Mor Gabriel monastery is pending, and we shall have to await the judgment regarding that monastery.
Případ kláštera Mor Gabriel je otevřený a ohledně tohoto kláštera musíme počkat na výrok soudu.
EnglishSubject: Christians in Turkey: Mor Gabriel monastery
Předmět: Křesťané v Turecku: klášter Mor Gabriel
EnglishHe wanted to live a long life at the monastery.
EnglishBuddhist monks have written 'no' on their monastery walls to send their message to Burmese civilians for the constitutional referendum in May.
Buddhističtí mniši napsali na zdi svých klášterů "ne", aby tím vyslali signál barmským občanům v souvislosti s květnovým ústavním referendem.
EnglishOn 8-10 December 2009, an EU delegation visited the Bat Nha monastery and the Phuoc Hue temple, to which nearly 200 remaining members of Plum Village have fled.
Delegace EU navštívila ve dnech 8.-10. prosince 2009 klášter Bat Nha a chrám Phuoc Hue, kam uprchlo téměř 200 zbývajících členů komunity Plum Village.
EnglishI am pleased that my proposal to call on Turkey to retract its plans for the expropriation of the Monastery of St.
Těší mě, že můj návrh vyzvat Turecko, aby upustilo od svých plánů na vyvlastnění kláštera sv. Gabriela v Tur Abdinu, byl zahrnut do návrhu usnesení.
EnglishI am doing everything, of course, to ensure that I keep to my commitment in order not to have to erase my signature from the stone in front of the monastery of Saint Geronimo in Lisbon.
Já samozřejmě udělám všechno proto, abych dostál svému závazku a nemusel odstraňovat svůj podpis na kameni před klášterem Svatého Jeronýma v Lisabonu.
English(DE) Commissioner, there is a Polish-German-Czech meeting centre in the former monastery of Haindorf in Northern Bohemia, where all the inscriptions and signs are in Latin.
(DE) Pane komisaři, v bývalém klášteře v Hejnicích v severních Čechách existuje polsko-německo-české potkávací centrum, ve kterém jsou všechny nápisy a směrovky v latině.
EnglishMr Sócrates, I have no doubt you are delighted with your Presidency and the fact that last Thursday you got this Treaty signed in that magnificent monastery in Lisbon.
Pane Sócratesi, nepochybuji o tom, že máte radost ze svého předsednictví a z té skutečnosti, že jste minulý čtvrtek nechal tuto smlouvu podepsat ve velkolepém klášteře v Lisabonu.
EnglishInformation from independent research institutions and human rights organisations tells us of the latest such event, which took place in the Tsendrok monastery in the Province of Amdo Maima.
Informace nezávislých výzkumných institucí a organizací na ochranu lidských práv hovoří o poslední takové události, k níž došlo v klášteru Tsedrok v provincii Amdo Maima.