EN

mole {podstatné jméno}

volume_up
2. zoologie
While strychnine kills a mole in up to 15 minutes, aluminium phosphate takes up to three days, ensuring that the mole has a slow and painful death.
Zatímco strychnin zahubí krtka do patnácti minut, fosforečnan hlinitý účinkuje až tři dny, a krtek je tak vystaven pomalé a bolestivé smrti.
3. chemie
mole
volume_up
mol {m} (jednotka látkováho množství)
4. námořnictví
CS

mola {střední rod množné číslo}

volume_up
mola
mola

Příklady použití pro "mole" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA mole's software for constructing models of its world will be customized for underground use.
Krtkův software, určený k vytváření modelů jeho světa, bude přizpůsoben k užití pod zemí.
EnglishThe only exception is the naked Somalian mole-rat, which never puts its nose above the surface of the ground.
Jedinou výjimkou je nahý somálský rypoš, který ale nikdy nevystrčí nos nad povrch země.
EnglishHe had this amazing series of hairs growing out of a mole on the left side of his face, which I'm told is very good luck.
Tyto neuvěřitelné vousy mu rostly ze znaménka na levé tváři, což je prý velmi šťastné znamení.
EnglishWhile strychnine kills a mole in up to 15 minutes, aluminium phosphate takes up to three days, ensuring that the mole has a slow and painful death.
Zatímco strychnin zahubí krtka do patnácti minut, fosforečnan hlinitý účinkuje až tři dny, a krtek je tak vystaven pomalé a bolestivé smrti.
EnglishThis punitive and non-sensical directive bans the use of strychnine, which has been used to control the mole population in the UK for the past 70 years.
Tato represivní a nesmyslná směrnice zakazuje použití strychninu, který byl ve Spojeném království používán k regulaci populace krtků po sedmdesát let.
EnglishAs a result, mole catchers are only allowed to use aluminium phosphate, which costs twice as much as strychnine and is putting many of them out of business.
V důsledku toho mohou likvidátoři krtků používat pouze fosforečnan hlinitý, který stojí dvojnásobně více než strychnin, a mnoho z nich se tedy této činnosti muselo přestat věnovat.

Synonyma (anglicky) pro "mole":

mole