anglicko-česko překlad pro "molding"

EN

"molding" český překlad

volume_up
molding {podstatné jméno}
volume_up
mold {podstatné jméno}
volume_up
molded {příd. jm.}
EN

molding {podstatné jméno}

volume_up
But actually, the nine-month-long process of molding and shaping that goes on in the womb is a lot more visceral and consequential than that.
Ale ve skutečnosti je ten devítiměsíční proces formování a tvarování, který v děloze probíhá, spíše instinktivní a nenucený.
It had a revolutionary prosthetic fitment and delivery system, a quick molding and modular components, enabling custom-made, on-the-spot limb fitments.
Jejich systém výroby a dodávek prostetických komponentů byl revoluční, rychlé formování a modulární komponenty, pro zákaznicky vyráběné, v mžiku dostupné součásti končetin.
molding (také: moulding, kneading)
molding (také: formation)

Příklady použití pro "molding" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo I actually developed a proposal to go out with a cargo ship and two decommissioned fishing trawlers, a crane, a chipping machine and a cold-molding machine.
A tak jsem navrhla vyjet s nákladní lodí a dvěma vyřazenými rybářskými loďmi, jeřábem, drtičkou a lisem.
EnglishBut actually, the nine-month-long process of molding and shaping that goes on in the womb is a lot more visceral and consequential than that.
Ale ve skutečnosti je ten devítiměsíční proces formování a tvarování, který v děloze probíhá, spíše instinktivní a nenucený.
EnglishIt had a revolutionary prosthetic fitment and delivery system, a quick molding and modular components, enabling custom-made, on-the-spot limb fitments.
Jejich systém výroby a dodávek prostetických komponentů byl revoluční, rychlé formování a modulární komponenty, pro zákaznicky vyráběné, v mžiku dostupné součásti končetin.
EnglishAnd it turns out that his temporal bones were harvested when he died to try to look at the cause of his deafness, which is why he has molding clay and his skull is bulging out on the side there.
A ukázalo se, že jeho spánkové kosti byly po smrti proraženy aby se mohli podívat na příčinu jeho hluchoty, a proto tam má keramickou hlínu a jeho lebka je na této straně vypouklá.