anglicko-česko překlad pro "moisture"

EN

"moisture" český překlad

volume_up
moisture {podstatné jméno}
volume_up
moisturizer {podstatné jméno}
volume_up
moisture ratio {podstatné jméno}
volume_up
moisture indicator {podstatné jméno}
EN

moisture {podstatné jméno}

volume_up
moisture (také: wet, damp)
moisture (také: damp)
moisture

Příklady použití pro "moisture" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn this context, the Commission will also consider certain feed materials with a moisture content in excess of 50%.
V této souvislosti bude Komise uvažovat i o některých krmných surovinách s obsahem vody větším než 50 %.
EnglishTherefore, I was glad to see that amendments that mention 'soil moisture balance' and 'field capacity days' were passed at committee level.
Byl jsem proto rád, že byly ve výboru přijaty pozměňovací návrhy zmiňující "vlhkostní rovnováhu v půdě" a "dny polní kapacity".
Englishcritical moisture period
EnglishThis is the case with regard to the crops that are cultivated, moisture levels in the soil, combinations of soil types and climate conditions.
Venkovské oblasti EU jsou nesmírně rozmanité co do pěstovaných plodin, úrovní vlhkosti v půdě, kombinací druhů půdy a klimatických podmínek.
EnglishIt's trying to walk on the coarse terrain, sandy area, but depending on the moisture content or the grain size of the sand the foot's soil sinkage model changes.
Snaží se jít přes hrbolatý terén, písečnou oblast, ale v závislosti na vlhkosti a zrnitosti písku se mu boří nohy do písku.

Synonyma (anglicky) pro "moisture":

moisture
English