anglicko-česko překlad pro "modestly"

EN

"modestly" český překlad

volume_up
modest {příd. jm.}
EN

modestly {příslovce}

volume_up
modestly (také: humbly, lowly, meekly)

Příklady použití pro "modestly" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishLet the EU behave modestly, so that it may benefit from great ambitions.
Ať se EU chová skromně, aby mohla těžit z vysokých ambicí.
EnglishIn the meantime, fisheries concessions remain unchanged for Iceland and are modestly increased for Norway.
Koncese v oblasti rybolovu zůstávají zatím pro Island nezměněny a pro Norsko se mírně zvýšily.
EnglishHence our support for the 'home-grown' rule, which - albeit more modestly - has the same objectives in mind.
Odtud pramení naše podpora pro pravidlo "domácích hráčů", které - ve skromnější míře - sleduje stejný cíl.
EnglishWe, on the other hand, who oppose the euro - there is no way of putting this modestly - have been proved absolutely right.
Na druhé straně se ukázalo, že my, kteří jsme proti euru - a nelze to říci nijak skromně - jsme měli absolutní pravdu.
EnglishFor example, the European Instrument for Democracy and Human Rights is very modestly resourced and we should increase its funding.
Například zdroje určené pro Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva jsou velmi skrovné a měli bychom je zvýšit.
EnglishI ask for it modestly, but also with the firm belief that we need your support and that you can help us to fill the gap that exists today.
Žádám o ni skromně, ale také s pevným přesvědčením, že vaši podporu potřebujeme a že nám můžete pomoci vyplnit mezeru, která dnes existuje.

Synonyma (anglicky) pro "modest":

modest
Jiná slova