anglicko-česko překlad pro "modernization"

EN

"modernization" český překlad

volume_up
modernization {podstatné jméno}
volume_up
modernism {podstatné jméno}
volume_up
modernized {příd. jm.}
volume_up
modernizer {podstatné jméno}
volume_up
modernizing {podstatné jméno}
EN

modernization {podstatné jméno}

volume_up
1. americká angličtina
But modernization actually brought communication and a whole new material, in the form of telephone wire.
Ale modernizace přinesla komunikaci a úplně nový materiál coby telefonní kabel.
The modernization, simplification and adjustment of these rules to the new reality were absolutely necessary.
Modernizace, zjednodušení a přizpůsobení těchto pravidel nové skutečnosti byly naprosto nezbytné.
The modernization of ports infrastructure can contribute to the promotion and development of the tourism industry, production sector and local markets.
Modernizace infrastruktury v těchto přístavech může přispět k podpoře a rozvoji odvětví cestovního ruchu, sektoru výroby a místních trhů.

Příklady použití pro "modernization" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut modernization actually brought communication and a whole new material, in the form of telephone wire.
Ale modernizace přinesla komunikaci a úplně nový materiál coby telefonní kabel.
EnglishThe modernization, simplification and adjustment of these rules to the new reality were absolutely necessary.
Modernizace, zjednodušení a přizpůsobení těchto pravidel nové skutečnosti byly naprosto nezbytné.
EnglishThe modernization of ports infrastructure can contribute to the promotion and development of the tourism industry, production sector and local markets.
Modernizace infrastruktury v těchto přístavech může přispět k podpoře a rozvoji odvětví cestovního ruchu, sektoru výroby a místních trhů.
EnglishI consider that both Member States and the Commission should finance more the development of the railway infrastructure and the modernization of the rolling stock.
Jsem přesvědčena, že členské státy i Komise by měly více financovat rozvoj železniční infrastruktury a modernizaci železničních kolejových vozidel.
EnglishSince this situation affects the European Union's tariff revenues, I consider it normal for the modernization of port facilities to be performed with Community financial assistance.
Protože tato situace ovlivňuje celní příjmy Evropské unie, považuji za normální, aby byla modernizace zařízení přístavů provedena za finanční pomoci Společenství.

Synonyma (anglicky) pro "modernization":

modernization
modernism
modernized
English