anglicko-česko překlad pro "to modernise"

EN

"to modernise" český překlad

volume_up
modernisation {podstatné jméno}
volume_up
modernised {příd. jm.}
EN

to modernise {sloveso}

volume_up
1. britská angličtina
It also has to modernise the road infrastructure, ports and airports.
Rovněž je třeba modernizovat silniční infrastrukturu, přístavy a letiště.
We have missed the opportunity to modernise the combination of parental and maternity leave.
Příležitost modernizovat kombinaci rodičovské a mateřské dovolené jsme propásli.
We will also modernise our development policy and humanitarian aid.
Budeme také modernizovat naši rozvojovou politiku a humanitární pomoc.
to modernise (také: to update)
It was mentioned that we need to modernise the energy sector.
Bylo zmíněno, že potřebujeme zmodernizovat odvětví energetiky.
We must modernise our agenda with Africa as this must be able to effectively respond to current needs.
Musíme zmodernizovat naši agendu, která se týká Afriky, abychom byli schopní účinným způsobem reagovat na současné potřeby.
1. modernise the rail infrastructure and existing rolling stock to guarantee efficient and safe rail transport,
Zmodernizovat železniční infrastrukturu a stávající vozový park, aby byla zaručena efektivní a bezpečná železniční doprava.

Příklady použití pro "to modernise" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Member States should make every effort to modernise and improve this system.
Členské státy by měly učinit vše, aby tento systém modernizovaly a vylepšily.
EnglishTo realise its full potential, the European Union needs to modernise and reform.
Chce-li Evropská unie plně využít svůj potenciál, musí se modernizovat a reformovat.
EnglishThe second problem in Afghanistan is the urgent need to modernise agriculture.
Druhým problémem v Afghánistánu je naléhavá potřeba modernizace zemědělství.
EnglishWhat is more, in order to modernise its mining industry, Poland needs the whole of Europe.
Kromě toho při modernizaci svého těžebního průmyslu Polsko potřebuje celou Evropu.
EnglishWe are trying to modernise it and make it more human, more logical and more practical.
Snažíme se jej modernizovat a vnést do něj více lidskosti, logiky a praxe.
EnglishWe have missed the opportunity to modernise the combination of parental and maternity leave.
Příležitost modernizovat kombinaci rodičovské a mateřské dovolené jsme propásli.
EnglishThere is no doubt that we need to modernise the rules on safe pesticide use in Europe.
Není pochyb, že musíme modernizovat pravidla pro bezpečné využívání pesticidů v Evropě.
EnglishWe must continue to support our farmers' efforts to modernise their farms.
Musíme i nadále podporovat naše zemědělce při modernizaci jejich podniků.
EnglishWe are always doing our utmost to modernise our internal IT systems.
Vždy děláme vše pro to, abychom naše vnitřní informační systémy modernizovali.
EnglishLet us take the hand that Russia has reached out to us and help the country to modernise.
Uchopme ruku, kterou nám Rusko podává, a pomožme této zemi se modernizovat.
EnglishIt also has to modernise the road infrastructure, ports and airports.
Rovněž je třeba modernizovat silniční infrastrukturu, přístavy a letiště.
EnglishIt is also necessary to modernise education systems and adapt them to the needs of the times.
Také je nezbytné modernizovat systémy vzdělávání a přizpůsobit je současným potřebám.
EnglishOur objective is to help our neighbours to modernise and to reform.
Naším cílem je pomoci našim sousedům, aby se modernizovali a reformovali.
EnglishWe will also modernise our development policy and humanitarian aid.
Budeme také modernizovat naši rozvojovou politiku a humanitární pomoc.
EnglishOur proposals to modernise the agricultural budget were not included in the final document.
Naše návrhy na modernizaci rozpočtu zemědělství nebyly do konečného znění dokumentu zahrnuty.
EnglishAs Turkey continues all the time to modernise, it must win back its pro-European supporters.
Turecko stále pokračuje v modernizaci a je nutné, aby získalo zpět své proevropské stoupence.
EnglishPerhaps even about how to modernise the definition of Community industry.
A možná i o tom, jak modernizovat definici unijního průmyslu.
EnglishThe overriding aim should have been to reform and modernise EU cooperation and make it more effective.
Nadřazeným cílem by měla být reforma, modernizace a zvýšení účinnosti spolupráce EU.
EnglishThe EU Commissioners claim that the Commission's intention is to modernise the shipyard, not close it.
Komisaři EU prohlašují, že záměrem Komise je modernizace loděnice, nikoliv její uzavření.
EnglishSubject: Programmes and initiatives to modernise higher education
Předmět: Iniciativy a programy na modernizaci vysokého školství

Synonyma (anglicky) pro "modernisation":

modernisation
modernised
English