anglicko-česko překlad pro "mistaken"

EN

"mistaken" český překlad

volume_up
mistaken {příd. jm.}
CS
EN

mistaken {přídavné jméno}

volume_up
So the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
Takže náš záměr nasadit vojáky, abychom reagovali na povstání Tálibánu, je chybný.
We are now paying for mistaken judgments within the European Union institutions.
Za chybná rozhodnutí v orgánech Evropské unie nyní platíme.
(PT) Mr President, in politics, there are reasonable measures, mistaken measures and improper measures.
(PT) Pane předsedo, v politice existují rozumná opatření, chybná opatření a nevhodná opatření.
mistaken (také: deceptive, astray, fallacious)
volume_up
mylný {příd. jm. m.}
Clearly, that view would not be completely mistaken.
Tento názor by zajisté nebyl zcela mylný.
Furthermore, consumers who purchase look-alike products are often under the mistaken impression that they are branded goods.
Spotřebitelé, kteří si podobně vypadající produkty koupí, navíc mají mylný dojem, že se jedná o výrobky značkové.
Obávám se, že jde o nesprávný názor.
mistaken (také: oblique)
volume_up
scestný {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "mistaken" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis approach is completely mistaken and wholly misunderstands what symbols are about.
Zastánci tohoto přístupu se velice mýlí a vůbec nechápou, o co u symbolů jde.
EnglishSo the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
Takže náš záměr nasadit vojáky, abychom reagovali na povstání Tálibánu, je chybný.
EnglishMrs van den Burg, unless I am mistaken I do not think that you read out the correct text.
Paní van den Burgová, pokud se nemýlím, mám dojem, že jste nepřečetla správný text.
EnglishIn the Council, they behave as if the Lisbon Strategy had not failed due to mistaken ideas.
Rada se chová, jako by Lisabonská strategie neselhala z důvodu špatné koncepce.
EnglishCould it be that in this case they are the ones who are mistaken and not the rest of humanity?
Nemohlo by to být v tomto případě tak, že se mýlí oni, a nikoliv zbytek lidstva?
EnglishThe fiscal deficit is, if I am not mistaken, 12.9% of GDP for the moment.
Fiskální schodek Velké Británie, pokud se nemýlím, nyní činí 12,9 % HDP.
EnglishI believe it defined it very clearly back in 2003, if I am not mistaken.
Myslím, že to definovala velmi jasně již - nemýlím-li se - v roce 2003.
EnglishParliament is mistaken in calling for automatic, more severe sanctions.
Parlament se mýlí ve svém volání po automatických, přísnějších sankcích.
EnglishSome MEPs are mistaken when they proclaim that 'the Europe of health is now a reality'.
Někteří poslanci EP se mýlí, když prohlašují, že "zdravá Evropa se nyní stala skutečností".
EnglishLadies and gentlemen, we are completely mistaken if we do not take more resolute action.
Dámy a pánové, uděláme velikou chybu, pokud neučiníme razantní kroky.
EnglishWe are now paying for mistaken judgments within the European Union institutions.
Za chybná rozhodnutí v orgánech Evropské unie nyní platíme.
EnglishThey were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
Protestovali proti chybné a asociální politice v době krize.
EnglishIf that belief turns out to be mistaken, it will make a difference.
Pokud se tento předpoklad ukáže jako nepravdivý, bude to úplně jiné.
EnglishHowever, those people who want to portray the real situation in Ukraine in a different light are mistaken.
Ti, kdo chtějí ukazovat reálnou situaci na Ukrajině v jiném světle, se však mýlí.
EnglishHowever, unfortunately, she is mistaken in saying we are unanimous on this.
Bohužel se však mýlí, když říká, že jsme v tom jednotní.
EnglishIf I am not mistaken, Mr Schulz would like to table an amendment.
Pokud se nemýlím, chtěl by pan Schulz předložit pozměňovací návrh.
EnglishIn that, I have to say, I believe they are profoundly mistaken.
Musím říci, že v tomto ohledu se domnívám, že se hluboce mýlí.
EnglishThe Commission is gravely mistaken in thinking that South Stream is not a rival project to Nabucco.
Domnívá-li se Komise, že projekt South Stream nesoupeří s projektem Nabucco, pak se zásadně mýlí.
EnglishThis mistaken standpoint can only lead to erroneous consequences!
Toto mylné stanovisko může vést jedině k chybným důsledkům!
EnglishThe amendments tabled here in this House are profoundly mistaken.
Pozměňovací návrhy předložené sněmovně jsou hluboce mylné.

Synonyma (anglicky) pro "mistaken":

mistaken
mistakenly