EN

mist {podstatné jméno}

volume_up
mist (také: fog)
But we think we could sit on the cloud -- but if you go there, it's just mist.
Myslíme si, že na tom mraku by se dalo sedět, ale když přijdeme blíž, je to jen mlha.
mist (také: steam)
mist (také: fog)
CS

místa {střední rod množné číslo}

volume_up
místa
Práce umělce Chucka Andersona zkoumá místa, kam může zajít pouze představivost.
The work of artist Chuck Anderson explores places only the imagination can go.
V této verzi systému Windows jsou místa v síti nahrazena umístěními v síti.
Network locations replaces Network Places in this version of Windows.
U ztracených nebo odstraněných souborů to mohou být tato místa:
These are the most likely places to look for lost or deleted files:
Proces výběru musí zajistit, aby byla volena pouze místa patřičných kvalit.
The selection procedure must make sure that only sites of suitable quality are chosen.
Stejně důležitá je však úroveň bezpečnosti při přepravě oxidu uhličitého na tato místa.
However, the level of safety when transporting the carbon dioxide to these sites is just as important.
Obě místa byla vybrána na základě neznámých kritérií.
Both sites were selected on unknown criteria.
místa (také: skvrny)
Byla to rozhodně zajímavá místa.
There were definitely hang-out spots.
Nejprve je třeba všimnout si toho, že na světě jsou místa, která jsou z hlediska pozornosti temnými místy.
The first thing you have to consider is that there are parts of the world that are dark spots in terms of attention.
Tento druh analýzy je potřebný, aby se rychle odstranila slabá místa železniční sítě a zvýšila se tím její kapacita.
This kind of analysis is necessary in order to quickly eliminate the weak spots in the rail network and thus create greater capacity.

Příklady použití pro "mist" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut we think we could sit on the cloud -- but if you go there, it's just mist.
Myslíme si, že na tom mraku by se dalo sedět, ale když přijdeme blíž, je to jen mlha.

Synonyma (anglicky) pro "mist":

mist