anglicko-česko překlad pro "miss the point"

EN

"miss the point" český překlad

EN

miss the point [idiom]

volume_up

Příklady použití pro "miss the point" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe 2009 programme, just like its predecessors, incidentally, is going to miss the point.
Program na rok 2009 nesplní ostatně jako jeho předchůdci svůj úkol.
EnglishI think we should be careful not to miss the point here.
Myslím, že bychom si měli v tomto ohledu dát pozor, aby nám neunikla podstata věci.
EnglishHowever, sadly, some provisions miss the point.
Některá opatření však bohužel neplní svůj účel.
EnglishThey often hit their target but miss the point.
Často sice strefí cíl, ale minou se účelem.
EnglishThe best A.I. in the planet would find it complex and confusing, and my little dog Watson would find it simple and understandable but would miss the point.
Nejlepší umělé inteligence planety by se to zdálo složité a matoucí a mému pejskovi Watsonovi snadné a pochopitelné, ale unikl by mu smysl.

Podobné překlady pro "miss the point" česky

miss podstatné jméno
point podstatné jméno
the přídavné jméno
the člen
Czech
to come to the point sloveso
to get to the point sloveso