anglicko-česko překlad pro "misrepresented"

EN

"misrepresented" český překlad

EN

misrepresented {přídavné jméno}

volume_up
misrepresented (také: twisted, distorted)
misrepresented (také: garbled)
volume_up
zkomolený {příd. jm. m.}
misrepresented (také: distorted, biased, skewed)
volume_up
zkreslený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "misrepresented" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThese reforms are often misrepresented but not sufficiently implemented.
Tyto reformy jsou často nesprávně interpretovány, ale nedostatečně uplatňovány.
EnglishThat applies most particularly to minorities, who are so often maligned and misrepresented.
To se týká zvláště menšin, které jsou tak často očerňovány a zkresleně představovány.
EnglishSome people who oppose this development have totally misrepresented the role of the Commission in this matter.
Někteří lidé, kteří s tímto projektem nesouhlasí, si zcela mylně vykládají úlohu Komise v této záležitosti.
Englishelaborating sanctions within the framework of the Stability and Growth Pact in relation to the submission of misrepresented macro-economic statistics by Member States.
zavedení sankcí v rámci Paktu o stabilitě a růstu v souvislosti s podáváním zkreslených makroekonomických statistických údajů členskými státy.
EnglishI would like to know if the facts about the claims made when selling these devices have been examined yet by the Commission, and, if so, to what extent is it thought they have been misrepresented?
Zajímalo by mne, zda byla tvrzení o těchto produktech, prohlášená při jejich prodeji, prověřena Komisí, a pokud ano, tak zda si Komise myslí, že byla zkreslená?
EnglishIn this way, the strengthening of Eurostat's powers and technical resources is vital if the EU is not to be faced with a situation where statistical data are misrepresented by Member States.
Pokud se tedy EU nemá opět ocitnout v situaci, kdy členské státy budou pozměňovat informace, je nezbytné, aby došlo k posílení pravomocí Eurostatu a technických zdrojů.
EnglishI would like to emphasise that any acknowledgment of the great famine as genocide or exposing Stalinist totalitarianism, is not directed against the Kremlin, as it is often misrepresented.
Rád bych zdůraznil, že pokud někdo uznává, že velký hladomor byl genocidou, nebo kritizuje stalinistický totalitní režim, není to namířeno proti Kremlu, jak se to často vykládá.

Synonyma (anglicky) pro "misrepresented":

misrepresented