anglicko-česko překlad pro "miserable"

EN

"miserable" český překlad

volume_up
miserable {příd. jm.}
CS
volume_up
miser {podstatné jméno}
CS
volume_up
miserableness {podstatné jméno}
CS
EN

miserable {přídavné jméno}

volume_up
volume_up
bídný {příd. jm. m.}
miserable (také: poor, cheap, mean, bloody, crap, lousy, rotten, bum, flipping, crappy)
volume_up
mizerný {příd. jm. m.}
Byl jsem dost nešťastný.
. - Madam President, the common fisheries policy (CFP) has been a miserable failure.
. - Paní předsedkyně, společná námořní politika je nešťastný omyl.
Jak jsem ubohý.
miserable
volume_up
zbědovaný {příd. jm. m.}
miserable
volume_up
zubožený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "miserable" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe know that many people without documents are exploited and live in miserable conditions.
Víme, že je mnoho osob bez dokladů vykořisťováno a že žijí v zoufalých podmínkách.
EnglishIce in my ice chest melted within hours, and it was pretty miserable.
Led v mé ledničce roztál během několik hodin, a bylo to opravdu strastiplné.
EnglishPeople in Russia have learned to think proudly but live in miserable servitude.
Lidé v Rusku se naučili myslet hrdě, ale žít v ubohém nevolnictví.
EnglishAnd they try to pinpoint what it is that sets them apart from their miserable neighbors and friends.
A snaží se přijít na to pravé, co je odlišuje od jejich ubohých sousedů a přátel.
EnglishAttempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Snahy o dohodu v rámci dobrovolných závazků byly celkem neúspěšné.
EnglishI would have been outraged by the miserable camps of miserable people around my country's wonderful towns.
Urážely by mě ubohé tábory ubohých lidí v okolí nádherných měst mé země.
English. - Madam President, the common fisheries policy (CFP) has been a miserable failure.
jménem skupiny Verts/ALE. - Paní předsedkyně, společná námořní politika je nešťastný omyl.
EnglishI'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Chtěl bych, abyste všichni na okamžik vypli, vy nebozí chudáčci a provedli inventuru svého zoufalého bytí.
EnglishBut people used to say to her, "Why are you so miserable?"
Ale lidé jí říkali, "Proč jsi tak nešťastná?"
EnglishAnd slowly, I moved out of that miserable state of mind.
EnglishBut first, see what a miserable lot we are.
Nejprve se ale podívejme jak mizerně vypadáme.
EnglishBecause when you open up like that, then you can't just -- what good does it do to add being miserable with others' misery?
Protože když se tak otevřete, potom nemůžete jen --- co dobré dělá, dělat také a také být smutný s ostatním utrpením?
EnglishAnd I think he looks now less miserable.
EnglishMr President, if you look out of the window today, you will see a rather miserable Strasbourg day, which is nothing out of the ordinary.
Pane předsedo, když se dnes podíváte z okna, uvidíte spíše mlhavý štrasburský den, což není nic mimořádného.
English. ~~~ If your mother calls on the miserable telephone, she calls and says, "Hello," you not only know who it is, you know what mood she's in.
Když vám zavolá matka a řekne "Ahoj", nejen že víte, kdo volá, ale i jakou má zrovna náladu.
EnglishAnd at the time, she was miserable.
EnglishThe ACP countries were unanimous in complaining that they were put under pressure, and this testifies to the miserable atmosphere at the negotiations.
Země AKT si jednohlasně stěžovaly, že byly vystaveny nátlaku, a to svědčí o ostudné atmosféře při jednáních.
EnglishShe wasn't miserable at all.
EnglishThe older face is miserable.
EnglishIt was pretty much miserable.