anglicko-česko překlad pro "misconception"

EN

"misconception" český překlad

volume_up
misconception {podstatné jméno}
EN

misconception {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "misconception" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - (PT) Amongst other things, this report contains a veritable misconception.
písemně. - (PT) Tato zpráva mimo jiné obsahuje mylnou představu.
EnglishThat misconception is often created by those who put a populist spin on historical events.
Tuto nesprávnou koncepci často vytvářejí ti, kteří z historických událostí ždímají populismus.
EnglishThis way they perpetrate the misconception of EU democracy.
Tímto způsobem se dopouštějí chybného pojení demokracie Evropské unie.
EnglishNow actually, that's just another parochial misconception.
No, upřímně řečeno, tohle je jen další sebestředný omyl.
EnglishHowever, there is a general misconception on our revenues.
Obecně však panuje ohledně našich příjmů nepochopení.
EnglishWe should rid ourselves of this misconception.
Měli bychom se této mylné představy zbavit.
EnglishThere is a misconception that has been stated repeatedly here, namely, that compliance with this law can be monitored at an international level.
Opakovaně tu byla zmíněna chybná představa, že dodržování tohoto právního předpisu musí být sledováno na mezinárodní úrovni.
EnglishNevertheless, I would like to draw your attention to the fact that the Charter is not applicable in absolute terms, because this is a common misconception.
Ráda bych ale obrátila vaši pozornost ke skutečnosti, že Listinu nelze uplatňovat v absolutním smyslu, protože taková je běžně přijímaná mylná představa.
EnglishMr President, I am seriously concerned by the misconception that a colleague of mine, Sahra Wagenknecht, spread in an interview with the Russian news agency 'Regnum' on 7 February this year.
Pane předsedo, jsem vážně znepokojen mylnými výklady, které šířila moje kolegyně Sahra Wagenknechtová v rozhovoru s ruskou zpravodajskou agenturou Regnum ze 7. února tohoto roku.