anglicko-česko překlad pro "misapprehension"

EN

"misapprehension" český překlad

volume_up
misapprehension {podstatné jméno}
EN

misapprehension {podstatné jméno}

volume_up
misapprehension (také: misunderstanding)
In passing, I should also like to correct certain misapprehensions.
Mimochodem bych rád také napravil určité nedorozumění.
They began with exclusively bilateral talks, and this is where some misapprehensions were encountered.
Začaly uskutečnovat výhradně dvoustranné rozhovory a právě v této souvislosti vznikla některá nedorozumění.
They are not yet on the table, and so those honourable Members who criticised the Commission for not having presented any tangible proposals were labouring under a misapprehension.
Nejsou ještě na stole, takže ti vážení poslanci, kteří kritizovali Komisi za to, že nepředstavila žádné hmatatelné návrhy, se namáhali na základě nedorozumění.
So clearly, there is a misapprehension of the nature of the project in my constituency.
Proto v mém volebním obvodě existuje nepochopení povahy projektu.
So we have to keep plugging away, trying to correct the misapprehensions so that only the benign and useful variants of our ideas continue to spread.
Takže se musíme dřít snažit se napravovat nepochopení aby se dál šířily pouze neškodné a užitečné varianty našich myšlenek.

Příklady použití pro "misapprehension" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo clearly, there is a misapprehension of the nature of the project in my constituency.
Proto v mém volebním obvodě existuje nepochopení povahy projektu.
EnglishEurope has not been naive enough to believe that it can bring democracy with tanks and bombs, even if certain Member States may have laboured under this misapprehension.
Evropa není natolik naivní, aby si myslela, že může zavést demokracii pomocí tanků a bomb, i když některé členské státy možná v tomto přesvědčení žijí.
EnglishThey are not yet on the table, and so those honourable Members who criticised the Commission for not having presented any tangible proposals were labouring under a misapprehension.
Nejsou ještě na stole, takže ti vážení poslanci, kteří kritizovali Komisi za to, že nepředstavila žádné hmatatelné návrhy, se namáhali na základě nedorozumění.

Synonyma (anglicky) pro "misapprehension":

misapprehension