EN

mire {podstatné jméno}

volume_up
CS

mír {mužský rod }

volume_up
mír (také: klid, pokoj)
volume_up
peace {podstatné jméno}
Nikdy nebude existovat bezpečnost bez míru, ani mír bez spravedlnosti.
There will never be security without peace, or peace without justice.
Mezi národy východního bloku vládl mír, ale byl to mír vězeňského dvora.
Peace reigned among the nations of the Eastern bloc, but it was the peace of the prison courtyard.
Mír lze zajistit jen prostřednictvím legálních a dojednaných politických řešení.
It is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.
mír (také: období míru)
volume_up
peacetime {podstatné jméno}

Příklady použití pro "mire" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis is particularly wrong and unfair, since it would be lost in the mire of the debate on the major adaptations to the Treaty of Lisbon.
To je obzvlášť špatné a nespravedlivé, protože by to zaniklo v rozvleklé diskusi o zásadních změnách Lisabonské smlouvy.
EnglishFor two decades, there have been campaigns and international initiatives, but they have been repeatedly bogged down in the diplomatic mire of military and economic interests.
Dvacet let probíhaly kampaně a mezinárodní iniciativy, opakovaně však uvázly v diplomatickém bahně vojenských a hospodářských zájmů.

Synonyma (anglicky) pro "mire":

mire
mired
English