anglicko-česko překlad pro "Minsk"

EN

"Minsk" český překlad

volume_up
Minsk {vl. jm.}
CS
CS

"Minsk" anglický překlad

volume_up
Minsk {vl. jm.}
EN
EN

Minsk {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Minsk
volume_up
Minsk {vl. jm.} (hl.m. - Bělorusko)
Minsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Minsk považuje takovou podporu opozice za nepřijatelnou.
Minsk must realise that our policy has one objective - democracy in Belarus.
Minsk si musí uvědomit, že naše politika má jediný cíl - demokracii v Bělorusku.
It is highly unlikely that Minsk will agree, but we must at least try.
Je velmi nepravděpodobné, že Minsk bude souhlasit, ale musíme se o to alespoň pokusit.
CS

Minsk {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl.m. - Bělorusko", geografie
Minsk
Minsk považuje takovou podporu opozice za nepřijatelnou.
Minsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Minsk si musí uvědomit, že naše politika má jediný cíl - demokracii v Bělorusku.
Minsk must realise that our policy has one objective - democracy in Belarus.
Je velmi nepravděpodobné, že Minsk bude souhlasit, ale musíme se o to alespoň pokusit.
It is highly unlikely that Minsk will agree, but we must at least try.

Příklady použití pro "Minsk" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMinsk must realise that our policy has one objective - democracy in Belarus.
Minsk si musí uvědomit, že naše politika má jediný cíl - demokracii v Bělorusku.
EnglishTen years after the Chernobyl disaster I took part legally in a demonstration in Minsk.
Deset let po katastrofě v Černobylu jsem se legálně účastnila demonstrace v Minsku.
EnglishWe must react to events in Minsk so that from next year, this figure would grow even more.
Na události v Minsku musíme reagovat, aby od příštího roku tento počet dále rostl.
EnglishLet us hope that the latest proposals from the Minsk Group will help to bridge these rifts.
Doufejme, že poslední návrhy skupiny z Minsku přispějí k překlenutí těchto rozporů.
EnglishTheir absence is justified because MPs in Minsk are not elected freely.
Jejich nepřítomnost je omluvitelná, protože poslanci v Minsku nejsou voleni svobodně.
EnglishIt is highly unlikely that Minsk will agree, but we must at least try.
Je velmi nepravděpodobné, že Minsk bude souhlasit, ale musíme se o to alespoň pokusit.
EnglishStockholm is closer to Minsk than to the most northern parts of Sweden.
Stockholm leží blíže k Minsku než k většině severních částí Švédska.
EnglishThe latest changes in position at the top political level in Minsk point to a harder line.
Poslední změny na pozicích na vrcholné politické úrovni v Minsku poukazují na tvrdší linii.
EnglishAs a result, a Permanent Representation of the European Commission has been set up in Minsk.
V důsledku toho bylo v Minsku zřízeno stálé zastoupení Evropské komise.
EnglishLet us hope that a change in the EU's political strategy towards Minsk will bring success.
Doufejme, že změna politické strategie EU vůči Minsku bude úspěšná.
EnglishThe relationship between the authorities and minorities is going to be raised during my talks in Minsk.
Během mých rozhovorů v Minsku bude vznesena otázka vztahu mezi úřady a menšinami.
EnglishThe opening of the representative office of the European Commission in Minsk is a symbol of this desire.
Otevření kanceláře Zastoupení Evropské komise v Minsku je symbolem tohoto přání.
EnglishThe first months have given us only a vague picture of the intentions of the authorities in Minsk.
Během prvních měsíců jsme získali jen velmi nepřesný obrázek o záměrech orgánů v Minsku.
EnglishMinsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Minsk považuje takovou podporu opozice za nepřijatelnou.
EnglishSome gestures from Minsk justify a resumption of some relations.
Některé kroky Minsku ospravedlňují nové navázání některých vztahů.
EnglishEstablishing a European Union delegation in Minsk would be a good way to monitor the situation.
Zřízení delegace Evropské komise v Minsku by mohlo být dobrou příležitostí ke sledování situace.
EnglishThe only German political foundation that had been allowed to function in Minsk has had to close.
Jediná německá politická nadace povolená v Minsku, byla uzavřena.
EnglishQuite recently a European Commission Office was opened in Minsk.
Docela nedávno byla v Minsku otevřena kancelář Evropské komise.
EnglishBeyond these superficial steps, Minsk needs to offer still more in the way of a true rapprochement.
Kromě těchto povrchních kroků však Minsk musí při procesu sbližování s EU nabídnout mnohem víc.
EnglishTo rescue human rights, and to rescue democracy, we must use a language which is understood in Minsk.
Abychom zachránili lidská práva a demokracii, musíme používat jazyk, kterému rozumí v Minsku.

Synonyma (anglicky) pro "Minsk":

Minsk