anglicko-česko překlad pro "to minimize"

EN

"to minimize" český překlad

volume_up
minimality {podstatné jméno}
volume_up
minimization {podstatné jméno}
volume_up
minimalism {podstatné jméno}
EN

to minimize [minimized|minimized] {sloveso}

volume_up
1. americká angličtina
Click Minimize to reduce the Language bar to an icon on the taskbar.
Chcete-li panel jazyků minimalizovat na ikonu na hlavním panelu, klikněte na příkaz Minimalizovat.
There are two ways to minimize all of your open windows at once.
Existují dva způsoby, jak minimalizovat všechna otevřená okna současně.
Click Minimize to reduce the Language bar to an icon on the taskbar.
Chcete-li panel jazyků zmenšit na ikonu na hlavním panelu, klepněte na příkaz Minimalizovat.

Příklady použití pro "to minimize" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThere's ways, if it's temporary, to minimize the impact, but it's a problem.
Jsou to cesty, pokud je to dočasné, jak minimalizovat dopady, ale je to problém.
EnglishTo hide a program while you work on something else, you click this button to minimize it.
Během práce s jiným programem můžete program minimalizovat klepnutím na toto tlačítko.
EnglishFor more information, see Minimize windows on the desktop using Shake.
Další informace naleznete v tématu Minimalizace oken na ploše pomocí funkce Zatřesení.
EnglishThe next time you minimize Task Manager, it will appear on the taskbar.
Při další minimalizaci se okno Správce úloh zobrazí na hlavním panelu.
EnglishContoured models bend closely around your head to minimize drag.
Anatomicky tvarované modely umožňují připevnění těsně kolem hlavy a snižují tak odpor.
EnglishYou can minimize red eye by using the red eye reduction feature in your camera.
Efekt červených očí můžete minimalizovat používáním funkce redukce efektu červených očí ve fotoaparátu.
EnglishClick Minimize to reduce the Language bar to an icon on the taskbar.
Chcete-li panel jazyků zmenšit na ikonu na hlavním panelu, klepněte na příkaz Minimalizovat.
EnglishThere are two ways to minimize all of your open windows at once.
Existují dva způsoby, jak minimalizovat všechna otevřená okna současně.
EnglishAnd if there's a bit of wind, if you want to minimize splashing, you can actually lower the roof.
A pokud fouká vítr, chcete-li omezit cákání, můžete snížit střechu.
EnglishClick Minimize to reduce the Language bar to an icon on the taskbar.
Chcete-li panel jazyků minimalizovat na ikonu na hlavním panelu, klikněte na příkaz Minimalizovat.
EnglishIt is our goal to minimize disruption caused by technical errors.
Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami.
EnglishSince it's organic, I'm really keen to try and minimize the addition of any chemicals.
Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní látku, snažím se minimalizovat přidávání chemických látek na minimum.
EnglishSo try and learn as best you can what that impact is and then take the first step to minimize it.
Takže zkuste zjistit, jak nejlépe můžete, jaký ten vliv je a udělejte první krok k jeho minimalizaci.
EnglishYou can move the Language bar anywhere on your screen, minimize it to the taskbar, or hide it.
Panel jazyků můžete přesunout na libovolné místo na obrazovce, minimalizovat na hlavní panel nebo skrýt.
EnglishThere are several things you can do that can help minimize the chance of your website being flagged as suspicious.
Pro minimalizaci možnosti označení vašeho webu za podezřelý můžete udělat několik věcí.
EnglishTo switch to mini Player mode in the future, simply click the Minimize button in the Player.
Budete-li chtít přepnout přehrávač do minimálního režimu, stačí v přehrávači klepnout na tlačítko Minimalizovat.
EnglishAll of the open windows minimize, revealing the desktop.
Všechna otevřená okna se minimalizují a zobrazí se plocha.
EnglishTurning off network sharing can help minimize the risk.
Riziko lze minimalizovat vypnutím sdílení v síti.
EnglishYou can use Shake to quickly minimize every open window except the one you're shaking.
Funkce Shake (Zatřesení) prostředí Aero umožňuje rychle minimalizovat všechna otevřená okna s výjimkou okna, se kterým „zatřesete“.
EnglishUse this shortcut when you want to minimize a lot of open windows at once to check something on your desktop.
Tuto klávesovou zkratku použijte, když chcete minimalizovat mnoho oken najednou a podívat se na něco na ploše.

Synonyma (anglicky) pro "minimization":

minimization
minimalism