EN

to mingle [mingled|mingled] {sloveso}

volume_up
to mingle
to mingle (také: to blend)
"It's funny," I said to myself, "You can mingle with the opposite sex at the holy Kaaba, but not at the Burger King."
"To je zvláštní," řekl jsem si, "můžete se mísit s příslušníky opačného pohlaví u posvátné Káby, ale ne v Burger Kingu."
to mingle

Příklady použití pro "to mingle" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI don't even mingle, or start speaking with someone so quickly.
Nedružila jsem se, nezačínala jsem rozhovory.
English"It's funny," I said to myself, "You can mingle with the opposite sex at the holy Kaaba, but not at the Burger King."
"To je zvláštní," řekl jsem si, "můžete se mísit s příslušníky opačného pohlaví u posvátné Káby, ale ne v Burger Kingu."
Englishmingle with the guests
EnglishOccasionally, kids would come and join me and watch, but their necks soon got sore, and they would go off to the boardwalk to play video games and mingle with humans.
Občas přišli další děti a pozorovali se mnou, ale brzy je začalo bolet za krkem a odešli z chodníku, aby hráli videohry a družili se s lidmi.