anglicko-česko překlad pro "military service"

EN

"military service" český překlad

volume_up
military service {podstatné jméno}
CS
EN

military service {podstatné jméno}

volume_up
1. vojenství
military service

Příklady použití pro "military service" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA large number have been seriously injured or are suffering from the mental stress caused by military service.
Mnoho vojáků bylo vážně zraněno nebo trpí duševním stresem způsobeným vojenskou službou.
EnglishThe reasons for this include a shorter period of community service in lieu of military service, families relocating and pressure at work or school.
Mezi důvody patří kratší doba náhradní služby namísto vojenské služby, stěhování rodin a tlak v zaměstnání nebo ve škole.
EnglishHe who is known - wrongly, in fact - as soldier Gilad Shalit was carrying out his military service like all young people in his country.
Gilad Šalit, jenž je - ovšem mylně - znám jako voják Gilad Šalit, jako všichni mladí muži v jeho vlasti plnil svoji povinnost vojenské služby.
EnglishThe possible combination of military planning, secret service structures and general diplomatic and political tasks is not acceptable from our point of view.
Možné spojení vojenského plánování, struktur tajné služby a obecných diplomatických a politických povinností není z našeho hlediska přijatelné.
EnglishOn 1 January 2011, Serbia abolished compulsory military service, and generations of young Serbian citizens have been given an additional opportunity to learn, study and develop.
K 1. lednu 2011 zrušilo Srbsko povinnou vojenskou službu a generace mladých občanů Srbska dostaly další příležitost k učení, studiu a rozvoji.

Synonyma (anglicky) pro "military service":

military service

Podobné překlady pro "military service" česky

military přídavné jméno
military podstatné jméno
Czech
service podstatné jméno
service přídavné jméno
to service sloveso
public service podstatné jméno
car repair service podstatné jméno
divine service podstatné jméno
military flail podstatné jméno
Czech
lip service podstatné jméno
yeoman service podstatné jméno