anglicko-česko překlad pro "militarism"

EN

"militarism" český překlad

volume_up
militarism {podstatné jméno}
volume_up
militarization {podstatné jméno}
volume_up
militarized {příd. jm.}
CS

"militarismus" anglický překlad

EN

militarism {podstatné jméno}

volume_up
1. vojenství
They are also increasing the pressure and interference in order to force acceptance of this Treaty, which will increase the federalism, neoliberalism and militarism of the EU.
Také zvyšují tlak a vměšování, aby vnutili přijetí této Smlouvy, která zvýší federalismus, neoliberalismus a militarismus EU.
Therefore, caution, careful monitoring of events and European assistance for democrats that reject both secular militarism and religious fundamentalism are recommended.
Doporučuje se tedy opatrnost, pečlivé sledování událostí a evropská pomoc demokratům, kteří odmítají jak sekulární militarismus, tak náboženský fundamentalismus.
CS

militarismus {mužský rod }

volume_up
1. generál
militarismus (také: vyhrožování válkou)
volume_up
sabre-ratting {podstatné jméno}
2. vojenství
militarismus
volume_up
militarism {podstatné jméno}
Také zvyšují tlak a vměšování, aby vnutili přijetí této Smlouvy, která zvýší federalismus, neoliberalismus a militarismus EU.
They are also increasing the pressure and interference in order to force acceptance of this Treaty, which will increase the federalism, neoliberalism and militarism of the EU.
Doporučuje se tedy opatrnost, pečlivé sledování událostí a evropská pomoc demokratům, kteří odmítají jak sekulární militarismus, tak náboženský fundamentalismus.
Therefore, caution, careful monitoring of events and European assistance for democrats that reject both secular militarism and religious fundamentalism are recommended.

Příklady použití pro "militarism" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFor our part, we will continue, with unshakable determination, to fight neoliberalism, federalism and militarism within the European Union.
My budeme s neochvějným odhodláním pokračovat v boji proti neoliberalismu, federalismu a militarismu uvnitř Evropské unie.
EnglishBoth then turned from democracy to oppression and all that goes with it: the denial of basic freedoms, extreme poverty and oppressive militarism.
V obou později nastala změna od demokracie k diktátuře a všemu, co s tím souvisí: popírání základních svobod, extrémní chudoba a utlačující vojenský režim.
EnglishThey are also increasing the pressure and interference in order to force acceptance of this Treaty, which will increase the federalism, neoliberalism and militarism of the EU.
Také zvyšují tlak a vměšování, aby vnutili přijetí této Smlouvy, která zvýší federalismus, neoliberalismus a militarismus EU.
EnglishTherefore, caution, careful monitoring of events and European assistance for democrats that reject both secular militarism and religious fundamentalism are recommended.
Doporučuje se tedy opatrnost, pečlivé sledování událostí a evropská pomoc demokratům, kteří odmítají jak sekulární militarismus, tak náboženský fundamentalismus.
EnglishIn this way they are trying to impose a qualitative leap in the neoliberalism, federalism and militarism that this proposed Treaty represents, in the interests of big business and the major powers.
Takto se v zájmu velkých podniků a velmocí pokouší provést kvalitativní skok v neoliberalismu, federalismu a militarismu, který představuje tato Smlouva.

Synonyma (anglicky) pro "militarization":

militarization
militarized