anglicko-česko překlad pro "midwives"

EN

"midwives" český překlad

EN

midwives {množné číslo}

volume_up
1. medicína
Or as I like to call them, they are the midwives of capitalism.
Neboli, jak jim říkám já, byly to porodní báby kapitalismu.

Příklady použití pro "midwives" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOr as I like to call them, they are the midwives of capitalism.
Neboli, jak jim říkám já, byly to porodní báby kapitalismu.
EnglishWe know from talking to midwives recently about the difficulty of getting professional indemnity insurance.
Z nedávných rozhovorů s porodními asistentkami jsme se dozvěděli, jak je obtížné získat pojištění profesní odpovědnosti.
EnglishFor example, French midwives are authorised to write prescriptions and are trained for that, which is not the case in other countries.
Například porodní asistentky ve Francii mají pravomoc předepisovat léky a jsou na to vyškoleny, což není případ ostatních států.
EnglishWe went to the nurses and the midwives, who were also women, and did a fantastic job at explaining how to use the pill.
Šli jsme za zdravotními sestrami a porodními asistentkami, které byly také ženy. ~~~ A odvedly skvělou práci při seznamování matek s antikoncepcí.
EnglishIn this context I must draw your attention to the restrictions that continue to apply to Polish nurses and midwives wishing to work abroad.
V této souvislosti vás musím upozornit na přetrvávající omezení platná pro polské zdravotní sestry a porodní asistentky, které chtějí pracovat v zahraničí.