anglicko-česko překlad pro "midterm"

EN

"midterm" český překlad

volume_up
midterm {podstatné jméno}
volume_up
midterm exam {podstatné jméno}
EN

midterm {podstatné jméno}

volume_up
1. vzdělávání
midterm

Příklady použití pro "midterm" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI voted in favour of the report on the mid-term review of the Galileo programme.
Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o přezkumu programu Galileo v polovině období.
EnglishHowever, the mid-term review revealed several areas that need to be developed.
Přezkum v polovině období však odhalil několik oblastí, které je třeba zlepšit.
EnglishWe have never been asked to prepare a mid-term review of the European budget.
Nikdy jsme nebyli o přípravu střednědobého přezkumu evropského rozpočtu požádáni.
EnglishAs Guy Verhofstadt has just said, the mid-term review will be decisive for us.
Jak právě řekl Guy Verhofstadt, bude pro nás rozhodující střednědobý přezkum.
EnglishThe mid-term review brought us many changes, and we are about to embark on even more.
Přezkum v polovině období nám přinesl mnoho změn a hodláme jich udělat ještě víc.
EnglishThe same applies to the mid-term review of the multiannual financial framework.
To samé platí pro přezkum víceletého finančního rámce v polovině období.
EnglishThis is clearly a very positive development, according to last year's mid-term review.
Podle loňského přezkumu v polovině trvání plánu jde zjevně o velmi pozitivní vývoj.
EnglishIt contains no reference to mid-term or long-term mitigation targets.
Neobsahuje žádnou zmínku o střednědobých a dlouhodobých cílech zmírňování dopadů.
EnglishThe negative results of the mid-term review mean that we need to amend its priorities.
Negativní výsledky průběžného hodnocení znamenají, že musíme pozměnit priority programu.
EnglishEurope 2020 must offer both a mid-term vision and short-term action.
Strategie Evropa 2020 musí nabídnout střednědobou vizi i krátkodobá opatření.
EnglishThe second more mid-term objective is of course linked to the Olympic Games.
Druhý, více střednědobý cíl samozřejmě souvisí s olympijskými hrami.
EnglishIs this the right time to be conducting a mid-term review of our industrial policy?
Je skutečně pravý čas na to, abychom prováděli střednědobé hodnocení naší průmyslové politiky?
EnglishMid-term review of the Sixth Community Environment Action Programme (
Přezkum šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období (
EnglishFacility providing mid-term financial assistance for Member States' balances of payments
Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států
EnglishMid-term review of the Sixth Community Environment Action Programme (debate)
Přezkum šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období (rozprava)
EnglishIt would be really to give a kick to the government, a mid-term kick to the government you know where.
To by skutečně znamenalo pro vládu v polovině funkčního období kopanec víte kam.
EnglishWe shall be reminding the Commission of this when we carry out the mid-term review of finances.
Budeme to Komisi připomínat při realizaci střednědobého průzkumu finančních prostředků.
EnglishMid-term review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (
Střednědobé přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 (
EnglishOf course, the European Parliament wants a financial mid-term review.
Evropský parlament pochopitelně požaduje přezkum v polovině období.
EnglishHow are you preparing for the health check, the mid-term review of the Financial Perspective?
Jak se připravujete na kontrolu zdraví finančních výhledů a jejich přezkum v polovině období?

Synonyma (anglicky) pro "midterm":

midterm
midterm exam