anglicko-česko překlad pro "middle management"

EN

"middle management" český překlad

volume_up
middle management {podstatné jméno}
EN

middle management {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "middle management" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI am referring here to the appointment of persons from the new Member States to middle and senior management positions in EU institutions.
Mám tím na mysli jmenování osob z nových členských států na střední a vyšší manažerské pozice v rámci orgánů Evropské unie.
EnglishWe really would like to achieve a result where women would represent 25% of senior management positions, 30% of middle management and 43% of AD non-management posts.
Skutečně bychom rádi dosáhli výsledku, kdy budou ženy zastávat 25 % vyšších manažerských pozic, 30 % středních a 43 % administrátorských nemanažerských pozic.

Podobné překlady pro "middle management" česky

middle podstatné jméno
middle přídavné jméno
management podstatné jméno
middle finger podstatné jméno
board of management podstatné jméno
operation management podstatné jméno
middle name podstatné jméno
middle C podstatné jméno
financial management podstatné jméno
land management podstatné jméno
account management podstatné jméno