anglicko-česko překlad pro "Middle East"

EN

"Middle East" český překlad

EN

Middle East {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Middle East
Sixth: the Middle East remains the key to global stability.
Zašesté: Střední východ je nadále klíčem k celosvětové stabilitě.
And my responsibility was the Middle East, which was my specialty.
Byl jsem zodpovědný za Střední východ, na který jsem se specializoval.
My friends, a changing Europe and a changing Middle East are here today.
Vážení přátelé, Evropa i Střední východ se mění.

Příklady použití pro "Middle East" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Přístup Evropské unie k Blízkému východu musí být založen na silných základech.
EnglishA year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
O rok později jsem poslouchal všechny ty zprávy o konfliktu na Středním Východě.
EnglishNext door to us, in the Middle East, there is an 'academy' that produces terrorists.
Oblast na našem prahu, Blízký východ, je jakousi akademií produkující teroristy.
EnglishFinally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.
A nakonec, paní vysoká představitelko, pojedete na cestu po Středním východě.
EnglishBut three things jump out at us immediately when we speak about the Middle East.
Tři záležitosti však na nás okamžitě vyskočí, hovoříme-li o Blízkém východu.
EnglishGood luck to Europe's credibility in the Middle East and in the Mediterranean!
Mnoho štěstí důvěryhodnosti Evropy na Blízkém východě a u Středozemního moře!
English- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.
- (FR) Pane předsedo, ještě jednou, zbraně vedou jednání na Blízkém východě.
EnglishThat cannot be acceptable surely, in terms of the future of the Middle East.
To jistě není přijatelné, pokud jde o budoucnost Blízkého a Středního východu.
EnglishMr President, Iran remains a danger to the stability of the world and the Middle East.
Pane předsedo, Írán zůstává nebezpečím pro stabilitu světa a Středního východu.
EnglishIt also adopts two major declarations on the situation in the Middle East and China.
Přijímá rovněž dvě zásadní prohlášení k situaci na Středním východě a v Číně.
EnglishIn recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
V posledních dnech se na Středním východě dál roztáčí bludný kruh násilí.
EnglishThe Conference of Presidents has asked me to make a statement on the Middle East.
Konference předsedů mě požádala, aby učinil prohlášení o Středním východu.
EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Vedl jsem rezort mírových jednání britského ministerstva zahraničí na Středním východě.
EnglishWe hope in the next six months to push forward an agreement on the Middle East.
Doufáme, že v příštích šesti měsících prosadíme dohodu o Blízkém východě.
EnglishThat is the only prospect for a successful peace process in the Middle East.
Je to jediná možnost, jak úspěšně provést mírový proces ve Blízkém východě.
EnglishI am committed to that as long as I am a member of this Middle East Quartet.
Dokud budu členkou tohoto Kvartetu pro Blízký východ, jsem k tomu zavázána.
EnglishHonourable Members know well that stability in the Middle East requires peace.
Vážení poslanci dobře vědí, že stabilita na Blízkém východě vyžaduje mír.
EnglishThe people of the Middle East are the nameless hostages of this never-ending conflict.
Lidé Blízkého východu jsou bezejmennými rukojmími tohoto konfliktu bez konce.
EnglishThere is not only a Middle East debate but also one on gas on the agenda.
Na pořadu jednání není pouze rozprava o Blízkém východu, ale také rozprava o plynu.
EnglishUse of sexual violence in conflicts in North Africa and the Middle East
Používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě

Synonyma (anglicky) pro "Middle East":

Middle East

Podobné překlady pro "Middle East" česky

east přídavné jméno
east podstatné jméno
Czech
middle podstatné jméno
middle přídavné jméno
middle finger podstatné jméno
middle name podstatné jméno
middle C podstatné jméno
due east podstatné jméno
middle ear podstatné jméno
middle age podstatné jméno
middle management podstatné jméno
middle of the roader podstatné jméno