anglicko-česko překlad pro "microscopic"

EN

"microscopic" český překlad

volume_up
microscopic {příd. jm.}
volume_up
microscope {podstatné jméno}
EN

microscopic {přídavné jméno}

volume_up
microscopic (také: micro, microscopical)
I voted in favour of the lobby report in its final version because it is, in spite of everything, a microscopic step forward relative to the present situation.
Hlasovala jsem pro konečnou verzi zprávy o lobbování, protože přes všechny skutečnosti představuje mikroskopický krůček ven ze současného stavu.
. - (DA) I voted in favour of the lobby report in its final version because in spite of everything it is a microscopic step forward in relation to the current situation.
Hlasoval jsem pro konečnou verzi zprávy o lobbování, protože přes všechny skutečnosti představuje mikroskopický krůček ven ze současného stavu.

Příklady použití pro "microscopic" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.
Ve skutečnosti tyto mikroskopické nádory v našem těle vznikají bez přestání.
EnglishWe have flexible microscopic probes that we can bring down into the body.
Máme přizpůsobivé mikroskopické sondy, kterými se můžeme dostat do těla.
EnglishThey've been here for billions of years, and what they are are single-celled microscopic organisms.
Jsou tu už miliardy let a vlastně jsou to jednobuněčné mikroskopické organizmy.
EnglishSo if these ideas are correct, this is what the ultra-microscopic landscape of the universe looks like.
Pokud jsou tyto úvahy správné, takhle na mikroskopické úrovni vypadá vesmír.
EnglishIf it passes the microscopic test, we go for a collection.
Když to projde mikroskopickým testem, odebereme vzorek.
EnglishIt's just a tiny sub-substructure, microscopic.
Je to jen drobná sub-substruktura, mikroskopická.
EnglishAs we zoom in on one of these purple neurons, we see that its outer membrane is studded with microscopic pores.
Jakmile přiblížíme na jeden z těchto fialových neuronů, vidíme, že jeho vnější membrána je hustě pokryta mikroskopickými póry.
EnglishThey start out as small, microscopic nests of cells that can only grow to one half a cubic millimeter in size; that's the tip of a ballpoint pen.
Zpočátku jsou nepatrnými, mikroskopickými shluky buněk, které se mohou rozrůst pouze do objemu půl krychlového milimetru.
EnglishMicroscopic or cosmic?
EnglishAnd the idea is that if this is what the extra dimensions look like, then the microscopic landscape of our universe all around us would look like this on the tiniest of scales.
Pokud takhle další dimenze opravdu vypadají, pak náš vesmír na mikroskopické úrovni bude vypadat podobně.
EnglishConsumers have a right to be informed about nanotechnologies and to know that a specific substance contains particularly small, even microscopic particles.
Spotřebitelé mají právo na informace o nanotechnologiích a o tom, že některé látky obsahují obzvláště malé, dokonce mikroskopické, částice.
EnglishI voted in favour of the lobby report in its final version because it is, in spite of everything, a microscopic step forward relative to the present situation.
Hlasovala jsem pro konečnou verzi zprávy o lobbování, protože přes všechny skutečnosti představuje mikroskopický krůček ven ze současného stavu.
English. - (DA) I voted in favour of the lobby report in its final version because in spite of everything it is a microscopic step forward in relation to the current situation.
Hlasoval jsem pro konečnou verzi zprávy o lobbování, protože přes všechny skutečnosti představuje mikroskopický krůček ven ze současného stavu.

Synonyma (anglicky) pro "microscopic":

microscopic
microscopical