EN

microorganisms {množné číslo}

volume_up
1. biologie
microorganisms

Příklady použití pro "microorganisms" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn that one single piece of ice, you have 300 species of microorganisms.
V tomto jednom kusu ledu naleznete 300 druhů mikroorganismů.
EnglishFurthermore, food enzymes are not, and cannot be, genetically modified micro-organisms (GMOs).
Potravinářské enzymy navíc nejsou, a ani nemohou být, geneticky modifikovanými mikroorganismy.
EnglishYou need the bacteria to fix nitrogen, and without those microorganisms, you won't have any performance at all.
Na příjem dusíku potřebujete bakterie, bez nich by se koloběh nenastartoval.
EnglishGenetically modified micro-organisms (recast version) (
Geneticky modifikované mikroorganismy (přepracované znění) (
EnglishAnd what we ultimately want to do is to be able to use this concept to promote a healthy group of microorganisms inside.
A co v podstatě chceme udělat je být schopen používat tenhle koncept na podporu zdravé skupiny mikroorganismů uvnitř.
EnglishI'm essentially using a kombucha recipe, which is a symbiotic mix of bacteria, yeasts and other micro-organisms, which spin cellulose in a fermentation process.
Základem všeho je kombuchová kultura, což je symbiotická směs bakterií, kvasinek a mikroorganismů, které vytvářejí celulózu kvasným procesem.
EnglishHowever, the scope of Regulation (EC) No 1829/2003 excludes food, including enzymes produced by fermentation using genetically-modified micro-organisms.
Oblast působnosti tohoto nařízení č. 1829/2003 nicméně vylučuje potraviny, včetně enzymů vyrobených fermentací, používající geneticky modifikované mikroorganismy.
EnglishIn the case of genetically modified micro-organisms, too, the goal should be to render the involvement of the European Parliament compulsory in health and environmental safety matters.
Také v případě geneticky modifikovaných organismů by mělo být cílem povinné zapojení Evropského parlamentu do záležitostí zdraví a ochrany životního prostředí.

Synonyma (anglicky) pro "microorganism":

microorganism