anglicko-česko překlad pro "metering"

EN

"metering" český překlad

volume_up
metering {podstatné jméno}
volume_up
meter {podstatné jméno}
CS
volume_up
exposure meter {podstatné jméno}
volume_up
cubic meter {podstatné jméno}
EN

metering {podstatné jméno}

volume_up
However, this is indirectly addressed by smart metering.
Je to však řešeno nepřímo prostřednictvím inteligentního měření.
Billing accuracy is closely related to metering frequency.
Preciznost účetní agendy je těsně spjata s frekvencí měření.
We should begin here specifically with intelligent metering, not only with the consumer, but also with the various measuring points available.
Konkrétně bychom měli zahájit inteligentní měření, nezaměřovat se pouze na spotřebitele, ale i na různé další dostupné parametry měření.

Příklady použití pro "metering" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, this is indirectly addressed by smart metering.
Je to však řešeno nepřímo prostřednictvím inteligentního měření.
EnglishBilling accuracy is closely related to metering frequency.
Preciznost účetní agendy je těsně spjata s frekvencí měření.
EnglishWe should begin here specifically with intelligent metering, not only with the consumer, but also with the various measuring points available.
Konkrétně bychom měli zahájit inteligentní měření, nezaměřovat se pouze na spotřebitele, ale i na různé další dostupné parametry měření.
EnglishIn this context, I welcome the Commission's efforts to promote smart metering and smart grids in energy production, distribution and use.
V této souvislosti vítám snahy Komise podporovat inteligentní měření a inteligentní sítě v oblasti výroby energie, distribuce a využívání energie.
EnglishToday at the Hannover Messe, I saw that smart metering is making good progress and companies are taking these decisions on board.
Dnes jsem se na hannoverském veletrhu mohl přesvědčit, že v používání inteligentních měřidel dochází k pokrokům a že společnosti se s těmito rozhodnutími ztotožňují.
EnglishSmart metering systems and active control systems have been introduced, such as automation, control and monitoring systems designed to save energy.
Byly zavedeny inteligentní měřicí systémy a systémy aktivní kontroly, jako jsou automatizační, kontrolní a monitorovací systémy, jejichž cílem je úspora energie.
English(NL) Mr President, Commissioner and Secretary of State, I have a few points: technology, neutrality, standardisation, smart metering and raw materials.
(NL) Pane předsedající, pane komisaři a pane ministře, mám několik připomínek k následujícím bodům: technologie, neutralita, standardizace, inteligentní měření odběru a suroviny.

Synonyma (anglicky) pro "meter":

meter
exposure meter
cubic meter