EN

metabolism {podstatné jméno}

volume_up
1. medicína
Even in very small concentrations, they influence the metabolism of the body.
I v malých koncentracích ovlivňují metabolismus.
But I need a metabolism, I need some energy.
Ale potřebuji metabolismus, potřebuji nějakou energii.
The fetus adjusts its metabolism and other physiological processes in anticipation of the environment that awaits it.
Plod přizpůsobuje svůj metabolismus a ostatní fyziologické procesy podle toho, jaké prostředí na něj čeká.
CS

metabolismus {mužský rod }

volume_up
1. medicína
metabolismus
volume_up
metabolism {podstatné jméno}
I v malých koncentracích ovlivňují metabolismus.
Even in very small concentrations, they influence the metabolism of the body.
Ale potřebuji metabolismus, potřebuji nějakou energii.
But I need a metabolism, I need some energy.
Plod přizpůsobuje svůj metabolismus a ostatní fyziologické procesy podle toho, jaké prostředí na něj čeká.
The fetus adjusts its metabolism and other physiological processes in anticipation of the environment that awaits it.

Příklady použití pro "metabolism" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEven in very small concentrations, they influence the metabolism of the body.
I v malých koncentracích ovlivňují metabolismus.
EnglishBut I need a metabolism, I need some energy.
Ale potřebuji metabolismus, potřebuji nějakou energii.
EnglishThe fetus adjusts its metabolism and other physiological processes in anticipation of the environment that awaits it.
Plod přizpůsobuje svůj metabolismus a ostatní fyziologické procesy podle toho, jaké prostředí na něj čeká.
EnglishThe establishing of an MRL for a pharmacologically active substance requires an expensive data package of toxicology and metabolism studies.
Stanovení maximálního limitu reziduí pro farmakologicky účinnou látku vyžaduje nákladný soubor údajů týkající se toxikologických studií a studií metabolismu.
EnglishThey regulate processes such as growth, sexual behaviour or the metabolism of foodstuffs and reach their point of effect through the blood or the lymph tract.
Regulují procesy jako růst, sexuální chování nebo metabolismus potravin, do místa svého působení se dostávají krví nebo lymfatickým systémem.
EnglishSo we're asking for human artifice to become a living thing, and we want growth, we want free energy from sunlight and we want an open metabolism for chemicals.
Takže se snažíme, aby se lidská vynalézavost stala živou věcí, a chceme růst, chceme volnou energii ze slunce, a chceme otevřený metabolismus pro chemikálie.
EnglishWe use them metaphorically -- the DNA of a company, the metabolism of a city, and so on -- is that just bullshit, metaphorical bullshit, or is there serious substance to it?
Používáme je jako přirovnání - DNA firmy, metabolismus města apod. - jsou to jen kecy, jen bezduché přirovnání, nebo se v tom skrývá skutečná podstata?

Synonyma (anglicky) pro "metabolism":

metabolism
metabolic
English
metabolic process
English