anglicko-česko překlad pro "messing"

EN

"messing" český překlad

volume_up
messing {podstatné jméno}
volume_up
mess {podstatné jméno}
CS
volume_up
messed {příd. jm.}
EN

messing {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "messing" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd that fascinated me, because I'd been messing around with a camera most of my life.
A to mě fascinovalo, protože já se potloukal s kamerou skoro celý život.
EnglishThey know that this machine's been messing with them, through three different stages of behavior.
Vědí, že tenhle stroj si s nimi pohrává prostřednictvím tří rozličných etap chování.
EnglishAnd we know that's a measurement error because it's messing up my data.
A my víme, že je to chyba měření, protože mi to kazí má data.
EnglishQuestion is: do the monkeys start messing up in the same ways we do?
Otázkou je: začnou opice dělat stejné chyby jako my?
EnglishPlease be very wary of messing in this particular area.
Prosím vás, buďme zejména v této oblasti velice obezřetní.
EnglishYou know, she's a smart, very cut creature, a primate as well, but she lacks all the stuff we think might be messing us up.
Tím chci říct, je to chytrý a roztomilý tvoreček, k tomu primát, ale není zatížena tím vším, co nám nejspíš dělá ty trable.

Synonyma (anglicky) pro "mess":

mess