anglicko-česko překlad pro "messaging"

EN

"messaging" český překlad

volume_up
messaging {podstatné jméno}
volume_up
message {podstatné jméno}
CS
volume_up
business message {podstatné jméno}
volume_up
broadcast message {podstatné jméno}
EN

messaging {podstatné jméno}

volume_up
messaging

Příklady použití pro "messaging" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishApps: how to manage notifications for Mail, People, Calendar, and Messaging
Aplikace: používání oznámení v aplikacích Pošta, Lidé, Kalendář a Zprávy
EnglishIf you're using the Messaging app for the first time, you first need to add your contacts.
Pokud aplikaci Zprávy používáte poprvé, musíte nejdříve přidat své kontakty.
EnglishYou can find this on YouTube, the gentleman who's recumbent on a motorcycle while text messaging.
Můžete ji najít i na YouTube, Pán, který polehává na motorce a přitom smskuje.
EnglishMail, Calendar, People, and Messaging are all able to do this, and many other apps can, as well.
Toto dokážou aplikace Pošta, Kalendář, Osoby a Zprávy a také spousta dalších aplikací.
EnglishInstant messaging is like having a real-time conversation with another person or a group of people.
Rychlé zasílání zpráv se podobá konverzaci s jinou osobou nebo skupinou lidí.
EnglishThe reduction - which will be voted by Parliament tomorrow - means 60% for text messaging.
Snížení cen - o němž bude Parlament zítra hlasovat - znamená v případě textových zpráv 60 %.
EnglishHow to manage notifications for Mail, People, Calendar, and Messaging apps
Správa oznámení v aplikacích Pošta, Lidé, Kalendář a Zprávy
EnglishCommunicating by means of instant messaging is called chatting.
Komunikaci prostřednictvím rychlého zasílání zpráv se říká chatování.
EnglishHowever, this transfer of financial messaging data from the EU to the US must be firmly negotiated with the US authorities.
Toto předávání údajů z EU do USA však musí být solidně vyjednáno s orgány USA.
EnglishThis means you don't have to sign in to both messaging services and try to keep track of who's online where.
Chcete-li tedy mít přehled, kdo je online, nemusíte se přihlašovat k oběma službám zasílání zpráv.
EnglishInstant messaging (IM) allows you to have a real-time conversation with another person or a group of people.
Zasílání rychlých zpráv umožňuje vést konverzaci s jinou osobou nebo skupinou lidí v reálném čase.
EnglishIf you see the Skype icon at the bottom of the messaging pane, you can use Skype for messaging.
Pokud se ve spodní části podokna pro zasílání zpráv zobrazí ikona Skypu, můžete pro zasílání zpráv použít Skype.
EnglishOn the messaging pane, click the … icon (ellipsis).
V podokně pro zasílání zpráv klikněte na ikonu … (tři tečky).
EnglishIf you sign out of the Messaging app, you'll be signed out from both your Messenger and Facebook accounts.
Když se odhlásíte od aplikace Zprávy, budete odhlášeni i od svých účtů aplikace Messenger a služby Facebook.
EnglishMost instant messaging programs allow you to share files with people while you are chatting online with them.
Většina programů pro rychlé zasílání zpráv umožňuje sdílet soubory s osobami, se kterými hovoříte online.
EnglishGreat built-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more available from the Windows Store.
Skvělé integrované aplikace jako Pošta, Kalendář, Zprávy, Fotky a SkyDrive a spousta dalších aplikací z Windows Store
EnglishGreat built-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more available from the Windows Store.
Skvělé integrované aplikace jako Pošta, Kalendář, Zprávy, Fotky a SkyDrive a spousta dalších aplikací z Windows Store
EnglishTo learn about instant messaging with Skype on your Windows desktop, visit the Skype instant messaging page.
Další informace o zasílání rychlých zpráv pomocí programu Skype pro plochu Windows získáte na stránce Rychlé zprávy ve službě Skype.
EnglishMessaging app: frequently asked questions
EnglishKeep in touch and have fun with built-in apps like Mail, People, Messaging, Photos, SkyDrive, Music, Video, and more.
Buďte neustále v kontaktu a bavte se díky integrovaným aplikacím jako Pošta, Lidé, Zprávy, Fotky, SkyDrive, Hudba, Video a další.

Synonyma (anglicky) pro "messaging":

messaging
message