anglicko-česko překlad pro "merry christmas"

EN

"merry christmas" český překlad

EN

merry christmas [idiom]

volume_up
merry christmas
Congratulations, Prime Minister Sócrates, and a Merry Christmas and a Happy New Year.
Blahopřeji vám, pane předsedo vlády Sócratesi, a přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok.
I would like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.
Rád bych každému popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Madam President, I would like to wish you Merry Christmas as well.
Paní předsedající, ráda bych vám také popřála veselé Vánoce.

Příklady použití pro "merry christmas" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI, too, would like to thank both rapporteurs and wish you a Merry Christmas.
I já bych rád poděkoval oběma zpravodajům a popřál vám veselé Vánoce.
EnglishCongratulations, Prime Minister Sócrates, and a Merry Christmas and a Happy New Year.
Blahopřeji vám, pane předsedo vlády Sócratesi, a přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok.
EnglishFinally, let me wish you all a merry Christmas and a happy New Year.
Konečně bych vám chtěla popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
EnglishI wish you all a Merry Christmas and a good beginning to what will, hopefully, be a prosperous 2011.
Všem vám přeji veselé Vánoce a šťastný vstup do roku 2011, který bude, doufejme, úspěšný.
EnglishI would like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.
Rád bych každému popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok.
EnglishMadam President, I would like to wish you Merry Christmas as well.
Paní předsedající, ráda bych vám také popřála veselé Vánoce.
EnglishWe have worked extremely well together throughout the journey and I would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.
Pracovali jsme spolu výjimečně dobře a já bych vám všem rád popřál veselé vánoce a šťastný nový rok.
EnglishMerry Christmas and all the best to you.
EnglishMerry Christmas and a Happy New Year!
EnglishI also want to say, as many have said tonight: Merry Christmas and Happy New Year - the European Year of Creativity and Innovation - 2009.
Jako mnozí další chci vám i já dnes popřát: veselé Vánoce a šťastný nový rok - evropský rok tvořivosti a inovací - 2009.
EnglishMerry Christmas! / Happy Christmas!
EnglishThank you very much for your attention and I would like to wish you, and all of the citizens here who bore witness to this, a Merry Christmas and a Happy New Year.
Mnohokrát děkuji za pozornost a ráda bych popřála vám i všem občanům zde, kteří byli toho svědkem, veselé Vánoce a šťastný nový rok.
EnglishI have now achieved my ambition of speaking to an empty Chamber, and would like to end by wishing everyone who is still here a very merry Christmas and a happy New Year!
Nyní jsem si splnil svou ambici hovořit k prázdné sněmovně a rád bych skončil přáním veselých Vánoc a šťastného Nového roku všem, kteří tu stále jsou přítomni.

Podobné překlady pro "merry christmas" česky

merry přídavné jméno