anglicko-česko překlad pro "merchants"

EN

"merchants" český překlad

volume_up
merchantability {podstatné jméno}
volume_up
merchant {podstatné jméno}
volume_up
speed merchant {podstatné jméno}
EN

merchants {množné číslo}

volume_up
Where I come from, people like that are called Dampfplauderer - patter merchants.
Tam, odkud pocházím, jsou takoví lidé nazýváni Dampfplauderer - obchodníci se slovy.
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Uživatelé a obchodníci se budou dožadovat většího výběru.
As wine merchants put pressure on producers to lower their prices, they in turn cannot afford to pay the growers adequate prices for their grapes.
Obchodníci tlačí na ceny, proto slovenští vinaři nedokáží pěstitelům vína zaplatit odpovídající ceny za hrozny.

Příklady použití pro "merchants" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhere I come from, people like that are called Dampfplauderer - patter merchants.
Tam, odkud pocházím, jsou takoví lidé nazýváni Dampfplauderer - obchodníci se slovy.
EnglishThe merchants liked her embroidery; it sold very well, and they kept asking for more.
Obchodníkům se její výšivky líbily; šly na odbyt a neustále žádali o víc.
EnglishIt is against Google's policies for merchants to sell counterfeit and unauthorized goods.
Prodej padělaného či neautorizovaného zboží je v rozporu se zásadami společnosti Google.
EnglishUsers and merchants will be clamouring for more choice.
Uživatelé a obchodníci se budou dožadovat většího výběru.
EnglishMost online merchants use secure connections to provide an encrypted connection between Internet Explorer and the website.
Většina online obchodníků používá zabezpečené, šifrované připojení mezi aplikací Internet Explorer a webem.
EnglishWhen you checkout at online merchants that accept Google Wallet, you can quickly pay by signing in to Google Wallet.
U obchodníků online, kteří podporují službu Peněženka Google, můžete po přihlášení do této služby rychle a jednoduše zaplatit.
EnglishAnd what seems to have happened here is that the Indus traders, the merchants, were using this script to write a foreign language.
A zdá se, že došlo k tomu, že obchodníci z oblasti povodí Indu, kupci, použili tohoto písma k zapsání cizího jazyka.
EnglishAs wine merchants put pressure on producers to lower their prices, they in turn cannot afford to pay the growers adequate prices for their grapes.
Obchodníci tlačí na ceny, proto slovenští vinaři nedokáží pěstitelům vína zaplatit odpovídající ceny za hrozny.
EnglishChina Merchants BankCommercial bank enhances customer service, optimises productivity and reduces total cost of operations.
China Merchants BankTato obchodní banka neustále zlepšuje své služby zákazníkům, optimalizuje svou produktivitu a snižuje celkové provozní náklady.
EnglishThe Security Status bar displays the identity of secure websites to help you make informed decisions when using online banking or merchants.
Na panelu Stav zabezpečení se zobrazuje identita zabezpečených webů, což napomáhá činit informovaná rozhodnutí při využívání internetového bankovnictví nebo nákupů přes Internet.
EnglishThe Grossmarkthalle – or “Gemieskirch” (‘vegetable church’) as it is popularly known locally – was where fruit and vegetable merchants bought and sold their wares up until June 2004.
Obchodníci v areálu této tržnice, jíž místní přezdívají „Gemieskirch“ (chrám zeleniny), prodávali a nakupovali zeleninu a ovoce až do června roku 2004.
EnglishThey will turn our traders into responsible traders and we will have informed and protected consumers, which means we can drive out of the market the dodgy dealers and the scam merchants.
Naši prodejci se stanou zodpovědnými prodejci a naši spotřebitelé budou chráněni a informováni. Tím zbavíme náš trh nejrůznějších pochybných prodejců a podvodníků.
EnglishWe should no longer allow consumers to have the wool pulled over their eyes by wine merchants who have chosen to put profit before quality, a choice that you are supporting, Mrs Fischer Boel.
Neměli bychom dovolit, aby obchodníci s vínem, kteří upřednostňují zisk nad kvalitou, což vy, paní Fischer Boelová, podporujete, věšeli spotřebitelům bulíky na nos.
EnglishIn fact, in 1848, 82 grain merchants and farmers got together in a small town at the crossroads of the Illinois River and Lake Michigan to establish a way to trade better amongst themselves.
V r. 1848 se 82 obchodníků s obilím a farmářů dohodlo v malém městě, při ústí řeky Illinois do jezera Michigan, na ustavení mechanismu pro lepší obchodování mezi sebou.

Synonyma (anglicky) pro "merchantable":

merchantable
merchant