anglicko-česko překlad pro "mentor"

EN

"mentor" český překlad

volume_up
mentor {podstatné jméno}
CS

"mentorovat" anglický překlad

EN

mentor {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
Otherwise the mentor of innovation would not have the capacity to innovate, which would be an unforgivable mistake when the intention is to build models of efficiency.
Jinak instruktor inovací nebude mít schopnost inovovat, což by byla neodpustitelná chyba, když máme v úmyslu vybudovat účinné modely.
mentor (také: advisor, adviser)
A few years ago, a good friend and mentor told me that throughout life, you will always come up against situations where you are either part of the problem or part of the solution.
Před několika lety mi můj dobrý přítel a rádce řekl, že v životě se vždy setkáme se situacemi, ve kterých jsme buď součástí problému, nebo součástí řešení.
mentor (také: coach, trainer)
2. vzdělávání
So that when Louis Leakey, my mentor, heard this news, he said, "Ah, we must now redefine 'man,' redefine 'tool,' or accept chimpanzees as humans."
Když se pak můj učitel Louis Leakey o tomhle dozvěděl, řekl: "Teď tedy musíme změnit definici člověka, změnit definici nástroje nebo začít šimpanze považovat za lidi."
CS

mentorovat [mentoruji] {sloveso}

volume_up
mentorovat (také: kázat)

Příklady použití pro "mentor" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd also Ikko Tanaka was a very important mentor in my life -- the Paul Rand of Japan.
A také Ikko Tanaka byl velmi důležitým mentorem v mém životě -- jakýsi japonský Paul Rand.
EnglishI am grateful for the fact that I had a mentor like Mau who taught me how to navigate.
Jsem vděčná za skutečnost, že jsem měla mentora jako byl Mau, který mě naučil, jak se plavit.
EnglishAnd this is a video that was taken by my surgical mentor, Dr. John Niparko, who implanted her.
Toto je video pořídil můj chirurgický poradce, Dr. John Niparko, který jí dal implantát.
EnglishI invite Greece to be a true, fair and broad-minded leader, a mentor and a sponsor of the Balkans.
Vyzývám Řecko, aby bylo věrným, spravedlivým a velkomyslným vůdcem, rádcem a sponzorem Balkánu.
EnglishAnd Miss Banks was there as a great mentor for me.
A paní Banks pro mě byla skvělou učitelkou.
EnglishBe a mentor. Not every day is going to offer us a chance to save somebody's life, but every day offers us an opportunity to affect one.
Ne každý den nám nabídne šanci, zachránit někomu život, ale každý den nám nabízí příležitost ho ovlivnit.
EnglishJudah Folkman, who was my mentor and who was the pioneer of the angiogenesis field, once called this "cancer without disease."
Dr. Judah Folkman, který byl mým mentorem a průkopníkem výzkumu angiogeneze, to svého času nazval "rakovinou bez onemocnění".
EnglishThe issue I wanted to bring to this House's attention is the good work that Mentor UK has been doing on the rights of kinship carers.
Chci tuto sněmovnu upozornit na kvalitní práci, kterou při prosazování práv pečujících příbuzných odvádí organizace Mentor UK.
EnglishAnd, perhaps most important, as teachers, we should strive to be the ordinary heroes, the moral exemplars, to the people we mentor.
A co je možná nejdůležitější, jako učitelé bychom se měli snažit být obyčejnými hrdiny, morálními příklady pro lidi, které vedeme.
EnglishIt's the home of my mentor.
EnglishOtherwise the mentor of innovation would not have the capacity to innovate, which would be an unforgivable mistake when the intention is to build models of efficiency.
Jinak instruktor inovací nebude mít schopnost inovovat, což by byla neodpustitelná chyba, když máme v úmyslu vybudovat účinné modely.
EnglishSo that when Louis Leakey, my mentor, heard this news, he said, "Ah, we must now redefine 'man,' redefine 'tool,' or accept chimpanzees as humans."
Když se pak můj učitel Louis Leakey o tomhle dozvěděl, řekl: "Teď tedy musíme změnit definici člověka, změnit definici nástroje nebo začít šimpanze považovat za lidi."
EnglishA few years ago, a good friend and mentor told me that throughout life, you will always come up against situations where you are either part of the problem or part of the solution.
Před několika lety mi můj dobrý přítel a rádce řekl, že v životě se vždy setkáme se situacemi, ve kterých jsme buď součástí problému, nebo součástí řešení.

Synonyma (anglicky) pro "mentor":

mentor
English