EN

memory {podstatné jméno}

volume_up
A computer's video card contains dedicated memory that it uses to display graphics.
Grafická karta počítače obsahuje paměť, vyhrazenou pouze na zobrazování grafiky.
Restart your PC to clear the memory and then open Internet Explorer by itself.
Restartujte počítač, aby se vyčistila paměť, a otevřete Internet Explorer.
That's why restarting fixes so many problems; it clears out the memory.
Právě proto dokáže restartování vyřešit tolik problémů – vyprázdní totiž paměť.
The memory of the victims is sacred and therefore you must act!'
Památka obětí je svatá, musíte proto jednat!"
However, the memory of this massacre, the commemoration of this tragedy, is also the tribute that evil pays to good.
Ovšem památka tohoto masakru, připomínka této tragédie, je také pocta, kterou zlo vzdává dobru.
(ES) Mr President, ladies and gentlemen, a memory of historical events is essential for the process of European construction.
(ES) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, památka historických událostí je potřebná v procesu budování Evropy.
They counted for nothing because he was left with a memory; the memory was ruined, and the memory was all that he had gotten to keep.
Ale to se nepočítá, protože mu zůstala jen vzpomínka; ta vzpomínka byla pokažená a přitom byla to jediné, co si ponechal.
What it had ruined were the memories of the experience.
Zkažena byla vzpomínka na ten prožitek.
We have a common, documented, historical memory which has made it possible for us to build our common European future together.
Máme obecnou, zdokumentovanou, historickou vzpomínku, která nám umožnila budovat naši budoucnost Evropy společně.
CS

memorovat [memoruji] {sloveso}

volume_up
memorovat
memorovat
volume_up
to memorise {sl.} [brit. angl.]

Příklady použití pro "memory" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishRemove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
Remove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
EnglishAll programs take up system memory, which can have a huge impact on performance.
Všechny programy zabírají systémovou paměť, což může mít velký dopad na výkon.
EnglishA computer's video card contains dedicated memory that it uses to display graphics.
Grafická karta počítače obsahuje paměť, vyhrazenou pouze na zobrazování grafiky.
EnglishAnother option is to boost the amount of memory by using Windows‌ ReadyBoost .
Další možností je zvýšení množství paměti pomocí technologie WindowsReadyBoost.
EnglishIncidentally, Mr Radwan, we have a very clear memory of the Katiforis report.
Mimochodem, pane Radwane, velice dobře si pamatujeme na zprávu pana Katiforise.
EnglishThe Memory Diagnostics Tool will run automatically when you restart Windows.
Program Diagnostika paměti se spustí automaticky po restartování systému Windows.
EnglishIn memory of Piotr Stańczak, can I ask you all now to rise to commemorate him.
Na památku Piotra Stańczaka vás prosím všechny, abyste povstali a vzpomněli na něj.
EnglishThen you can erase the memory card and use it to take a new batch of pictures.
Poté můžete paměťovou kartu vymazat a použít ji pro uložení dalších obrázků.
EnglishFor more information, see How do I know if my computer has a memory problem?
Další informace naleznete v tématu Jak zjistit, že počítač má potíže s pamětí?
EnglishEvery one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.
Jeden z pěti Evropanů bude zasažen onemocněním, které způsobuje ztrátu paměti.
EnglishSo, what's unique about the site is that it's anonymous, and it has no memory.
To, co je na této stránce tak jedinečné, je její anonymita a to, že nemá žádnou paměť.
EnglishRestart your PC to clear the memory and then open Internet Explorer by itself.
Restartujte počítač, aby se vyčistila paměť, a otevřete Internet Explorer.
EnglishChoose between the two options for when to run the Memory Diagnostics Tool:
Zvolte jednu ze dvou možností, kdy chcete spustit program Diagnostika paměti:
EnglishPlease rise and observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Prosím, abyste povstali a uctili památku naší zesnulé kolegyně minutou ticha.
EnglishThe conflicts in the region have undermined the image of women in the collective memory.
Konflikty v tomto regionu podkopaly představu o ženách ve společenském smýšlení.
EnglishThe percentage of memory being used is listed at the bottom of the Task Manager window.
Procento použité paměti se zobrazuje v dolní části okna programu Správce úloh.
EnglishThat's why restarting fixes so many problems; it clears out the memory.
Právě proto dokáže restartování vyřešit tolik problémů – vyprázdní totiž paměť.
EnglishSo please, Mr President, can we get a pill for Mr Heaton-Harris's memory?
Proto prosím, pane předsedající, nemáme nějakou pilulku na paměť pana Heaton-Harrise?
EnglishTo view memory use for individual processes on your computer, click the Processes tab.
Paměť používanou jednotlivými procesy zobrazte klepnutím na kartu Procesy.
EnglishI wholly subscribe to that view and bow my head in memory of the victims.
Plně se hlásím k tomuto názoru a skláním hlavu při vzpomínce na jeho oběti.